Ogłoszenie Wielkanocy i świąt ruchomych 2021

W dniu Objawienia Pańskiego, po odśpiewaniu Ewangelii, diakon lub kantor z ambony, zgodnie ze starożytnym zwyczajem Kościoła, ogłasza daty świąt ruchomych bieżącego roku, według następującej formuły.

„Wiedzcie bracia najdrożsi, że dzięki Bożej łaskawości, tak jak uradowaliśmy się z Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, tak ogłaszamy wam radość Zmartwychwstania tegoż naszego Zbawiciela.

Posłuchaj Anuncjacji z płyty „Maranatha”

Dnia siedemnastego lutego będzie Środa Popielcowa i początek Wielkiego Postu.

Dnia czwartego kwietnia z radością celebrować będziecie Uroczystość Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Dnia szesnastego maja będzie Wniebowstąpienie Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Dnia dwudziestego trzeciego maja Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Dnia trzeciego czerwca Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Dnia dwudziestego ósmego listopada pierwsza Niedziela Adwentu Pana naszego Jezusa Chrystusa, któremu cześć i chwała na wieki wieków. Amen”.

Tekst z nutami można znaleźć w śpiewniku „Niepojęta Trójco”, a aktualną wersję w Dominikańskim kalendarzu liturgicznym.

Zobacz także