Otwarty konkurs teologiczny na pracę pisemną o Kościele

Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii” ogłosiła Otwarty Konkurs Teologiczny na pracę pisemną na temat: „Co to znaczy, że Kościół jest potrzebny do zbawienia?”. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Celem konkursu jest zainteresowanie teologią i pobudzenie do teologicznego namysłu osób, które nie posiadają teologicznego wykształcenia. Adresatami są wszyscy zainteresowani teologią (z wyłączeniem osób, które studiowały lub studiują teologię).

Plakat konkursu

Jury będzie oceniało znajomość doktrynalnej Tradycji Kościoła, literatury przedmiotu, ale także twórcze podejście do tematu oraz styl i poprawność językową. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne.

Prace na zadany temat powinny mieć od 10 do 15 stron i muszą być przesłane w terminie do 30 kwietnia 2019 r. zgodnie z zasadami, opisanymi w regulaminie konkursu. Ogłoszenie wyników połączone będzie z zakończeniem roku nauki w DSFT i debatą na temat, który jest przedmiotem konkursu.

Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii jest odpowiedzią na wyraźną potrzebę edukacji w zakresie podstaw filozoficznych i teologicznych niezbędnych do zrozumienia wiary i miejsca Kościoła w świecie współczesnym.

Celem Fundacji jest rozpowszechnianie filozoficznej i teologicznej myśli chrześcijańskiej, wspieranie rozwoju duchowego i intelektualnego, działalność w zakresie nauki i edukacji, kultury i tradycji. Od 2011 roku Fundacja prowadzi Studium, w ramach którego uczy się kilkuset studentów rocznie. Cztery lata nauki obejmują zajęcia z zakresu filozofii, metafizyki, eklezjologii, eschatologii, patrystyki, liturgiki, egzegezy biblijnej, teologii dogmatycznej, elementów historii Kościoła, teologii moralnej, filozofii Boga i innych.

– Z biegiem lat zainteresowanie zajęciami w naszym Studium wcale nie maleje – mówi o. Paweł Klimczak, dominikanin, Prezes Fundacji. – Co roku zapisuje się na nie ok. 160 nowych osób przyjeżdżających na nie specjalnie nawet z odległych stron. To pokazuje, jak wiele osób poszukuje dzisiaj zrozumienia prawd wiary, poszukuje wiedzy i próbuje jej szukać na poważnie. Co ciekawe, naszymi studentami są osoby w bardzo różnym wieku, z różnorakim wykształceniem, począwszy od uczniów w wieku licealnym po osoby będące już na emeryturze.

– Otwarty Konkurs Teologiczny jest zatem próbą zachęcenia jeszcze większej liczby osób do poważniejszego zainteresowania się teologią, a w tym roku szczególnie do zastanowienia się nad tajemnicą Kościoła – dodaje o. Klimczak.

Szczegółowe wymagania i zasady związane z udziałem zawarte są w
Regulaminie, który można znaleźć na stronie www.dsft.dominikanie.pl/konkurs.

mw

Zobacz także