Papież Franciszek: księża sprawujący liturgię „trydencką”, muszą koncelebrować przynajmniej Mszę św. Krzyżma w Wielki Czwartek

Ojciec Święty nakazuje księżom, którym zezwolono na sprawowanie liturgii „trydenckiej”, aby koncelebrowali przynajmniej Mszę św. Krzyżma w Wielki Czwartek- donosi agencja I-Media po audiencji dla prezydium episkopatu 21 kwietnia. Franciszek przyjął przewodniczącego Konferencji Episkopatu Francji, abp Eric’a de Moulins-Beaufort, któremu towarzyszyli wiceprzewodniczący przedstawiciele episkopatu: bp Dominique Blanchet, bp Olivier Leborgne, oraz ks. Hugues de Woillemont, sekretarz generalny francuskiego episkopatu.

Jak twierdzi agencja I-Media, omówiono nie tylko raport komisji badającej nadużycia seksualne duchowieństwa, ale także Motu proprio Traditionis custodes. Papież „z całą mocą” przypomniał, że dekret zwalniający księży z Bractwa Kapłańskiego św. Piotra (FSSP) z przepisów motu proprio był jego autorstwa. W lutym tego roku papież przyjął dwóch liderów tej wspólnoty i wyjaśnił im, że nie dotyczy jej Motu proprio z lipca 2021 roku. „Kładł duży nacisk na drugi akapit” – powiedzieli francuscy biskupi. Księża z Bractwa św. Piotra mogą sprawować Mszę św. i sakramenty według Mszału z 1962 r. tylko we własnych kościołach i kaplicach.

Ojciec Święty nie mówił biskupom francuskim o ewentualnym rozszerzeniu dekretu na inne instytuty tradycyjne. Przypominając o autorytecie biskupa w ocenie sytuacji, Franciszek podkreślił również, że wszyscy księża muszą wyrazić zgodę na koncelebrę, „przynajmniej w przypadku Mszy św. Krzyżma”. Msza ta, która odbywa się w Wielkim Tygodniu, jest przede wszystkim okazją dla kapłanów do odnowienia przyrzeczeń kapłańskich wobec miejscowego biskupa oraz do zamanifestowania jedności Kościoła katolickiego.

Podczas wymiany zdań papież i kierownictwo francuskiego nie mówili o inicjatywie matek księży związanych z obrządkiem trydenckim, które obecnie pielgrzymują z Paryża do Rzymu. 4 maja zamierzają pozdrowić papieża Franciszka na zakończenie jego porannej katechezy środowej, wręczyć mu listy od wiernych i poprosić o ponowne rozpatrzenie motu proprio.

KAI

ds

Zobacz także

FreshMail.pl