Płyta „Psallam spiritu” – tony psalmowe i wybrane śpiewy gregoriańskie

Płyta Psallam spiritu jest owocem wieloletnich spotkań z muzykami kościelnymi, którzy podczas warsztatów czy wykładów często prosili o zarejestrowanie podstawowego repertuaru gregoriańskiego. Stanowi ona zarazem swoistego rodzaju pomoc dla wszystkich, którzy chcą uczynić ten śpiew żywym i obecnym w liturgicznej modlitwie Kościoła.

– „Śpiew gregoriański pod osłoną zmysłowego piękna słów i melodii wprowadza nas w misterium Bożego życia. Jednocześnie zawsze pozostaje sztuką wyrafinowaną, mającą w sobie coś z muzycznego kunsztu duchów niebieskich. Stawia to przed jego wykonawcami wiele rozmaitych wyzwań” – mówi siostra Dolores Nowak PDDM, autorka nagrania. Naprzeciw tym zmaganiom wychodzi płyta, nie bez przyczyny zatytułowana Psallam spiritu, co znaczy „Będę śpiewał duchem” (1 Kor 14, 15).

W wyborze utworów zastosowano kryterium ich użyteczności i powszechności. Na końcu zaprezentowano melodie wszystkich tonów psalmowych do polskiego tekstu Ps 122, zachowując zgodność akcentuacji słownej i muzycznej w formułach kadencyjnych: środkowej i końcowej.

– „Wszystkim zaś, którzy będą słuchać tych natchnionych pieśni (por. Kol 3, 16) życzę, aby otworzyli się na Tego, którego one objawiają” – dodaje s. Dolores.

Płytę można nabyć internetowo, wysyłając zamówienie na adres mailowy: kml.pddm@gmail.com lub osobiście w sklepie Centrum Apostolstwa Liturgicznego przy ul. Żytniej 11 w Warszawie.

mw

Zobacz także