Podręcznik liturgii nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego „Servite Domino”

Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec opublikowało podręcznik dla ministrantów i ceremoniarzy do liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Wydanie tomu stanowi odpowiedź na rosnące w Polsce zapotrzebowanie na tego typu opracowania: popularność liturgii przedsoborowej, zwanej popularnie „trydencką”, nieustannie wzrasta.

W 2007 r. papież Benedykt XVI w Liście apostolskim motu proprio Summorum Pontificum zezwolił na celebrowanie jej bez specjalnych zezwoleń, podkreślając jednocześnie, iż ożywianie starszej formy rytu wymaga odpowiedniego przygotowania. Między innymi w tym pomocny może być podręcznik Servite Domino.

Jego autor, Szymon Orkisz (ur. 1995 r.), ceremoniarz posługujący w archidiecezji gdańskiej i w tamtejszym środowisku tradycji katolickiej, zapowiada, że w publikacji będzie można znaleźć m.in. krótką historię liturgii rzymskiej, podstawy kalendarza liturgicznego, opis budowy kościoła i prezbiterium, podstawowe regulacje prawne, ogólne normy służby ministranta, szczegółowy opis służby do mszy św.: recytowanej, śpiewanej (forma prosta i uroczysta) oraz solennej; szczegółowy opis innych ceremonii, obszerny słowniczek pojęć oraz ordo missae z tłumaczeniem na język polski.

Podręcznik zatem posłuży każdemu, kto chce brać udział w mszach sprawowanych w formie nadzwyczajnej jako członek służby ołtarza. O wartości dydaktycznej książki decyduje duża ilość ilustracji, które wykonano specjalnie na potrzeby tej edycji. Skorzystają z niej także inni uczestnicy liturgii odprawianych w usus antiquior, którzy pragną pogłębić znajomość znaczenia poszczególnych formuł, gestów i obrzędów i przyjrzeć się pięknu Eucharystii od nowej strony: podręcznik uświadamia czytelnikowi, jak dalece powinien się zaangażować w przygotowanie liturgii każdy ministrant, ceremoniarz, kapłan czy wierny świecki.

Walor praktyczny idzie w parze z wiedzą historyczną. W obu tych wymiarach mamy do czynienia z przekazem wspartym i uzupełnionym doświadczeniem wielu ceremoniarzy z całej Polski, sformułowanym w oparciu o studia nad ceremoniałami krajowymi i zagranicznymi. Podręcznik Servite Domino! ukazuje się pod paronatem Stowarzyszenia Una Voce Polonia, „Christianitas” oraz serwisu Liturgia.pl. Imprimatur publikacji udzieliła Kuria Metropolitalna w Krakowie, natomiast imprimi potest o. Szymon Hiżycki OSB, opat tyniecki.

Książkę można kupić w naszym sklepie internetowym.

Konkurs z nagrodami

Ułóż hasło (slogan), zachęcające do służby przy ołtarzu w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Wpisz je w komentarzu pod tym artykułem przed końcem lutego 2018, a my wśród wszystkich odpowiedzi wybierzemy trzy, których autorzy otrzymają swój egzemplarz podręcznika.

Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi! Zaskoczyliście nas ilością i wysokim poziomem Waszych propozycji. Nagrody trafiają do następujących autorów odpowiedzi: Bartłomiej Krzych, Adam Konrad Bigosiński, Grzegorz Tomaszewski. Nagrodę dodatkową otrzymuje: Piotr Dębski (odpowiedź nie jest sloganem, ale postanowiliśmy ją docenić i uhonorować). Tych, którzy mają jeszcze pomysły, zapraszamy do wklejania ich w komentarzach (poza konkursem).

Zobacz także