3 listopada 2018: post, modlitwa i solidarność z ofiarami nadużyć i niewłaściwych zachowań

Generał Zakonu, ojciec Bruno Cadoré, poprosił, by 3 listopada dla wszystkich wspólnot dominikańskich był momentem modlitwy oraz okazania solidarności z ofiarami nadużyć seksualnych i niewłaściwych zachowań.

W tym duchu Prowincjał, ojciec Paweł Kozacki, zarządził, by w naszej Prowincji 3 listopada był także dniem postu. Ponadto wszystkie klasztory braci i sióstr mają zorganizować

wieczorną, przynajmniej godzinną, adorację Najświętszego Sakramentu, na którą zaproszą świeckich dominikanów (o ile fraternie działają przy klasztorach). Adoracja ma się rozpocząć odmówieniem cząstki różańca, a zakończyć odmówieniem litanii dominikańskiej.

Rozporządzenie Prowincjała podaje również inne szczegóły, m.in. dotyczące jałmużny i spotkań lektorskich we wspólnotach dominikańskich.

Dla ułatwienia organizacji:


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Dominik Jurczak OP

Dominik Jurczak OP na Liturgia.pl

dominikanin, wicedyrektor "Ecclesia orans", wykładowca w Papieskim Instytucie Liturgicznym „Anselmianum” oraz na Papieskim Uniwersytecie „Angelicum” w Rzymie, przewodniczący Międzynarodowej Komisji Liturgicznej Zakonu Kaznodziejskiego, promotor liturgii w Polskiej Prowincji Dominikanów, członek Komisji ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego Archidiecezji Krakowskiej, dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego w latach 2016-2019.