Poznań: Odbyło się Ogólnopolskie Forum Ceremoniarzy Seminariów Duchownych

Abp Stanisław Gądecki spotkał się z uczestnikami pierwszego Ogólnopolskiego Forum Ceremoniarzy Wyższych Diecezjalnych Seminariów Duchownych, które w dniach 2-4 marca odbyło się w Poznaniu pod patronatem Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.

Czy urządzenia elektroniczne mogą być pomocą w przeżywaniu liturgii?, humor podczas nabożeństw, między duchem a estetyką – czyli czy na Mszy ma być „fajnie”? – to tylko niektóre tematy zaproponowane do dyskusji podczas forum. Jednym z punktów spotkania była konferencja naukowa pt. „Liturgia – zaangażowanie ciała – zaangażowanie ducha?”.

„Celem konferencji jest przede wszystkim pomoc w bardziej świadomym przeżywaniu liturgii i wymiana doświadczeń. Odkrycie mistagogii liturgii jest dziś bardzo potrzebne, gdyż często jest ona przeżywana bez zaangażowania ze strony wiernych lub wprost zaniedbywana” – powiedział kleryk Szymon Jakób, ceremoniarz poznańskiego seminarium.

W konferencji wziął udział bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski. Organizatorami forum są Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu.

Ceremoniarz, zwany również mistrzem ceremonii, czuwa nad prawidłowym przebiegiem liturgii. Funkcja ta jest szczególnie ważna w seminariach duchownych, które zazwyczaj przygotowują celebracje z udziałem biskupów.

inf. i fot. na podst. strony ASD

 

Zobacz także