Poznań: Sympozjum naukowe „Kult eucharystyczny w muzyce”

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu organizuje na kolejne sympozjum z cyklu Convenium Musicæ Sacræ dedicatum. Odbędzie się ono dzisiaj, 10 marca, w formie stacjonarnej oraz online.

Jak podkreślają organizatorzy, kult eucharystyczny wypełnia sporą część duchowości chrześcijańskiej. Po te treści często sięgali także kompozytorzy muzyki wokalnej oraz instrumentalnej. Sympozjum ma wydobyć aspekty, które zwracały ich uwagę oraz odsłonić dociekliwość twórców pragnących muzycznie wyrazić głębię tajemnicy wiary.

Gośćmi Sympozjum będą między innymi: o. Dominik Jurczak OP – były prezes Fundacji Dominkański Ośrodek Liturgiczny, wykładowca w Papieskim Instytucie Liturgicznym „Anselmianum” i na Papieskim Uniwersytecie „Angelicum” w Rzymie, oraz promotor liturgii Polskiej Prowincji Dominikanów, dr hab. Marianna Majchrzak – dyrygentka, wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu, dr Filip Presseisenpolski organista i improwizator, Wykładowca Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej, kierownik sekcji instrumentalnej w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej II stopnia w Krakowie, oraz Jerzy Nagórny – dyrygent i organista.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stornie internetowej Akademii.

ds

Zobacz także