Poznań: W lipcu Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Śpiewu Gregoriańskiego – sekcja polska już po raz szósty organizuje Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego, który odbędzie się w dniach 1–6 lipca w Poznaniu.

Kurs odbywający się w pierwszych tygodniach lipca na trwałe wpisał się w kalendarz wszystkich zainteresowanych śpiewem gregoriańskim.

Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego w 2012 r.
Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego w 2012 r.

Program spotkania oparty jest na kursach organizowanych przez nasze Stowarzyszenie we Włoszech oraz w Niemczech już od ponad 30 lat. Atutem kursu jest również międzynarodowa kadra wykładowców wykształcona w Papieskim Instytutu Muzyki Sakralnej w Rzymie. W tym roku będą to: Janka Bednáriková (Słowacja), ks. Mariusz Białkowski (Polska), Raimundo Pereira Martinez (Watykan).

Uczestnikom Kursu organizatorzy zapewniają: uczestnictwo w Liturgii sprawowanej po łacinie ze śpiewem gregoriańskim, narzędzia do odczytania najstarszych zachowanych kodeksów z zapisem kompozycji gregoriańskich z X w., podstawową wiedzę na temat kompozycji gregoriańskich oraz form muzyczno–liturgicznych, umiejętności z zakresu interpretacji oraz wykonawstwa repertuaru gregoriańskiego, możliwość uczestnictwa w koncertach jako słuchacze oraz wykonawcy (dyrygenci, kantorzy).

Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego w 2012 r.
Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego w 2012 r.

Zaproszenie na kurs skierowane jest zwłaszcza do muzyków kościelnych, kantorów, organistów, dyrygentów, chórzystów, studentów muzykologii oraz innych kierunków muzycznych, a także do osób życia konsekrowanego zajmujących się muzyką.

Kurs podzielony jest na cztery poziomy:

  • poziom I – sanktgalleńskie neumy proste, kompozycje sylabiczne;
  • poziom II – sanktgalleńskie neumy rozwinięte, kompozycje neumatyczne;
  • poziom III – sanktgalleńskie neumy prowadzące, notacja metzeńska, likwescencja, artykulacja, kompozycje melizmatyczne;
  • poziom IV – wykład monograficzny: Restytucja melodyczna śpiewu gregoriańskiego;
  • ponadto wspólnie dla wszystkich poziomów odbywają się zajęcia z gregoriańskiej techniki wokalnej.

Wszelkie informacje można uzyskać w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studiów Śpiewu Gregoriańskiego – sekcji polskiej, ul. Wieżowa 2/4, Poznań; na stronie www.aiscgre.pl oraz na plakacie.

Potwierdź swoją obecność:
Wydarzenie na Facebook

Zobacz także