Poznań: W lipcu XII Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego

W dniach 1-6 lipca 2019 w Poznaniu odbędzie się XII Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 1-6 lipca 2019. Rzetelne i systematyczne uczestnictwo w kursach bezpiecznie wprowadza słuchaczy w nieznane obszary wiedzy i umiejętności oraz wyposaża w narzędzia pozwalające na indywidualne wzmocnienie gregoriańskiej aktywności.

Organizator – Sekcja polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego – zaznaczyła już swoją obecność w Polsce, kontynuując idee zapoczątkowane przez prekursora oraz ojca semiologii gregoriańskiej o. Eugène’a Cardine’a OSB. Lata pracy przyniosły wiele owoców, które cieszą i napawają nadzieją na przyszłość polskiej gregorianistyki.

Zajęcia poprowadzą:
o. Radosław Tomczak OFM Conv. (Polska) – poziom I – sanktgalleńskie neumy proste, kompozycje sylabiczne,
s. Susi Ferfoglia (Polska) – poziom II – sanktgalleńskie neumy rozwinięte, kompozycje neumatyczne,
Janka Bednáriková (Słowacja) – poziom III – sanktgalleńskie neumy prowadzące, notacja metzeńska, artykulacja, kompozycje melizmatyczne,
ks. Mariusz Białkowski (Polska) – poziom IV – wykład monograficzny: Zjawisko artykulacji rytmicznej w spiewie gregoriańskim,
Raimundo Pereira Martinez (Watykan) – gregoriańska technika wokalna.

Zakwaterowanie zapewnia budynek Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, ul Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań (do dyspozycji dwuosobowe pokoje z łazienkami), a wyżywienie – stołówka na terenie seminarium. Wykłady odbywać się będą w salach w budynku „A” WT UAM, natomiast liturgie, koncerty – Kaplica WT UAM oraz kościoły Starego Miasta. Zakwaterowanie rozpoczyna się 1 lipca od godz. 12.00, natomiast kurs o godz. 15.00 wykładem inauguracyjnym; zakończenie – 6 lipca obiadem o godz. 12.00.

Szczegółowe informacje oraz zapisy: http://www.aiscgre.pl/pl/xii-ogolnopolski-kurs-spiewu-gregorianskiego-poznan-2019,94

mw

Zobacz także