Poznań: XIII Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Śpiewu Gregoriańskiego – sekcja polska organizuje XIII Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 29 czerwca-4 lipca 2020 roku. W „gregoriańskim tygodniu” realizowany będzie wypracowany program: wykłady teoretyczne oraz duża ilość śpiewu (liturgie, próby).

Zajęcia podczas tegorocznego kursu poprowadzą: o. Radosław Tomczak OFM Conv. (poziom I – sanktgalleńskie neumy proste, kompozycje sylabiczne), s. Susi Ferfoglia (poziom II – sanktgalleńskie neumy rozwinięte, kompozycje neumatyczne), ks. Mariusz Białkowski (poziom III – sanktgalleńskie neumy prowadzące, notacja metzeńska, artykulacja, kompozycje melizmatyczne), o. Dominik Jurczak OP (poziom IV – wykład monograficzny: Historia ksiąg liturgiczno-muzycznych), Raimundo Pereira Martinez (jeśli COVID-19 pozwoli), Marcin Wasilewski-Kruk (gregoriańska technika wokalna).

Możliwe jest uczestnictwo z zakwaterowaniem i wyżywieniem w budynku Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, ul. Wieżowa 2/4 (do dyspozycji dwuosobowe pokoje z łazienkami). Organizatorzy nie przewidują oddzielnej opłaty za udział w wybranych wykładach. Zakwaterowanie rozpoczyna się 29 czerwca od godz. 12.00, natomiast kurs o godz. 15.00 wykładem inauguracyjnym; zakończenie – 4 lipca obiadem o godz. 12.00.

Szczegółowe informacje o zapisach można znaleźć na stronie organizatora.

mw

Zobacz także