Propozycja doboru pieśni na V niedzielę Wielkanocną, rok B

Piękne dla mnie jest tak długie świętowanie Zmartwychwstania. Żeby uświadomić całemu zgromadzeniu, że święto nadal trwa, warto zaśpiewać na wejście pieśń o Zmartwychwstaniu.

Wejście: Zwycięzca śmierci (t. i m.:trad., Siedl., opr.: H.Kowalski, śpiewnik Niepojęta Trójco, t. II, s. 342)
Piękne dla mnie jest tak długie świętowanie Zmartwychwstania. Żeby uświadomić całemu zgromadzeniu, że święto nadal trwa, warto zaśpiewać na wejście pieśń o Zmartwychwstaniu. I nie bałabym się sięgnąć po pieśni wielkanocne, rezurekcyjne – mimo że minęło już 5 tygodni, rok liturgiczny jak gdyby zatrzymał się w tamtym, najważniejszym dniu, dając czas na kontemplowanie tej najważniejszej w naszym życiu Tajemnicy. Pieśń „Zwycięzca śmierci” dobrze spełni tę funkcję, ze względu na uroczysty, a zarazem radosny charakter muzyki i głęboką treść. Ponadto jest to znana pieśń, w związku z czym połączy wiernych we wspólnej modlitwie od początku liturgii.

Przygotowanie darów: Przyjdź Duchu Święty (t. i m.: P. Bębenek, śpiewnik Niepojęta Trójco, t. II, s. 413)
Im bliżej do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, tym w czytaniach kolejnych niedziel wielkanocnych więcej o działaniu Ducha w życiu apostołów. Warto w tym czasie szczególnie otwierać się na Jego łaskę, dlatego proponuję pieśń „Przyjdź, Duchu Święty”. Modlitwa ta pasuje jako wstęp do ofiarowania, gdyż mówi o przemienianiu naszego życia przez Bożą łaskę.

Komunia: Miłujcie się wzajemnie (t.: Hymn o miłości, m.: U. Rogala, śpiewnik Niepojęta Trójco, t. II, s. 224)
Zarówno dzisiejsza Ewangelia, jak i drugie czytanie, mówią o naszym zjednoczeniu z Bogiem, z którego wynika zdolność do miłości. Dlatego bardzo dobrze pasuje do tego Słowa refren proponowanej pieśni : „Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem”. Zwrotki, które cytują Hymn o miłości z Listu do Koryntian, ukonkretniają, czym ma być owo przytaczane w Ewangelii „przynoszenie owocu”.

Uwielbienie: Cała ziemio (t.: Ps 98, m.: D.Kusz, śpiewnik Niepojęta Trójco, t. II, s. 206)
Ta pieśń podkreśla paschalny charakter niedzieli, a poza tym nawiązuje do antyfony na wejście i do psalmu, w których ukazany jest wątek oddawania chwały Bogu przez wszystkie narody.

Wyjście: Idźcie na cały świat (t. i m.: S. Ziemiański SJ, opr.: D. Kusz OP, śpiewnik Niepojęta Trójco, t. II, s. 213)
W zwrotkach tej pieśni odnaleźć można podsumowanie wszystkich najważniejszych wątków dzisiejszych czytań. Widoczne jest to chociażby w tych trzech zwrotkach:

Nie wyście mnie wybrali,
ale Ja was wybrałem
i przeznaczyłem was na to,
abyście szli i owoc przynosili.

To wam przykazuję,
abyście się wzajemnie miłowali.
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami Moimi,
jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.

Jak Ojciec mnie posłał,
tak i Ja was posyłam.
Weźmijcie Ducha Świętego
i bądźcie moimi świadkami aż po krańce ziemi.

Zobacz także

Urszula Rogala

Urszula Rogala na Liturgia.pl

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (specjalność: kompozycja). Komponuje utwory solowe, kameralne, chóralne i orkiestrowe, a także muzykę filmową i liturgiczną. Jej kompozycje były wielokrotnie wykonywane w kraju i za granicą, między innymi podczas paru edycji Uczniowskiego Forum Muzycznego (m.in. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego), podczas cyklu koncertów symfonicznych w ramach projektu Nova Hereditas, na wielu koncertach w Akademii Muzycznej im. F. Chopina, a także podczas koncertu członków orkiestry Opéra Royal de Wallonie (Belgia). Od wielu lat śpiewa i dyryguje w scholach parafii oo. Dominikanów na Służewie w...