Propozycja doboru śpiewów na XVI niedzielę zwykłą roku B

Dzisiejsza Liturgia Słowa mówi m.in. o tym, że Pan Bóg realnie i bez przerwy się nami opiekuje, oraz że pragnie nas prowadzić podobnie jak dobry pasterz swoje owce. Zapewne każdy odkrywa w dzisiejszym słowie indywidualny przekaz dla siebie, ja odczytuję tę niedzielę jako „niedzielę Opatrzności”.

Oto mi Bóg dopomaga, * Pan podtrzymuje me życie. * Będę Ci chętnie składać ofiarę * i sławić Twe dobre imię (Ps 54, antyfona na wejście)

Dzisiejsza Liturgia Słowa mówi m.in. o tym, że Pan Bóg realnie i bez przerwy się nami opiekuje, oraz że pragnie nas prowadzić podobnie jak dobry pasterz swoje owce. Zapewne każdy odkrywa w dzisiejszym słowie indywidualny przekaz dla siebie, ja odczytuję tę niedzielę jako „niedzielę Opatrzności”. Pan Bóg po raz kolejny przypomina, że naprawdę chce mojego dobra i ciągle działa. Już antyfona na wejście mówi, że Pan potrzymuje me życie – a więc Bóg pomaga nie tylko wtedy, kiedy jest „potrzebny”, ale robi to nawet gdy o tym nie wiemy lub nie pamiętamy. W drugim czytaniu św. Paweł głosi, że tylko przez Boga przychodzi pokój. Psalm i Ewangelia pokazują działanie Boga jako Dobrego Pasterza, który wie, co dobre dla jego owiec. Myślę więc, że warto tej niedzieli wykorzystać pieśni, które mówią o Bożej pomocy i nieustannej opatrzności. Poniżej przedstawiam przykładowe propozycje.

Wejście: Będę Cię chwalił Boże (Niepojęta Trójco, t. II, str. 202)

Przyznam, że nie jest to najprostsza pieśń wielogłosowa, dla scholi pewnie stanowi wyzwanie, jednak dobrze i z mocą zaśpiewana wspaniale oddaje cześć Bogu. Myślę, że z powodzeniem może być również zaśpiewana w jednogłosie z akompaniamentem organów.

Przygotowanie darów:Panie, Tyś moim pasterzem (śpiewnik ks. Siedleckiego)

Zaśpiewajmy pieśń wychwalającą Boga jako Pasterza. Wiele jest pieśni alternatywnych, proponuję jednak ten śpiew jako zapewne bardziej znany większości zgromadzenia liturgicznego.

Komunia: O Panie, Ty nam dajesz (śpiewnik ks. Siedleckiego)

W nawiązaniu do antyfony na komunię: Pan miłosierny i łaskawy sprawił, że trwa pamięć Jego cudów, * dał pokarm bogobojnym, na procesję komunijną można zaśpiewać eucharystyczną pieśń dziękczynną. Proponuję przykładowo znaną pieśń O Panie, Ty nam dajesz, która w prosty sposób wyraża dziękczynienie za to, że Bóg ciągle się nam daje w Eucharystii.

Uwielbienie: W Tobie jest światło (Niepojęta Trójco, t. II, str. 416)

Wiem, że ta pieśń wielu może kojarzyć się z gitarowym biciem, nie bardzo pasującym do parafialnej liturgii. Ostatnio jednak odkryłem na nowo jej prostotę i piękno tych słów: W Tobie jest światło, każdy mrok rozjaśnia. Myślę, że warto powtarzać wielokrotnie te słowa. Wielu z nas dotkniętych jest różnym mrokiem – grzechu, opuszczenia, bezradności, samotności. Tymczasem trzeba nam uwierzyć, że w Nim jest światło, które rozjaśni każdy mrok.

Zakończenie: Matko Pocieszenia (śpiewnik ks. Siedleckiego)

Nie wiem, czy w Waszych kościołach jest znana powyższa pieśń, w mojej rodzinnej parafii jest to tzw. „szlagier” (zapewne z uwagi na to, że pochodzę z parafii MB Pocieszenia). Zachęcam, aby na zakończenie pomodlić się do Matki Bożej słowami: Ucz nas szukać Bożej woli w każdej sprawie, w każdej doli. Można również pomodlić się o dobre żniwa, śpiewając trzecią zwrotkę: O błogosław, jak kraj długi, nasze prace, nasze pługi.

Zobacz także