Propozycje doboru śpiewów na I Niedzielę Wielkiego Postu, rok B

On poszcząc przez czterdzieści dni na pustyni własnym przykładem uświęcił okres pokuty, On zniweczył wszystkie podstępy szatana i nauczył nas zwyciężać pokusy do grzechu, abyśmy z czystym sercem obchodzili święta wielkanocne i w końcu doszli do Paschy wieczystej (prefacja dnia dzisiejszego).

Rozpoczynając święty czas pokuty wielu z nas zadaje sobie pytanie czy wytrwa w złożonych postanowieniach, czy znajdzie siłę do walki ze złem? Dzisiejsza Eucharystia jako przykład do naśladowania stawia nam Jezusa, który ukazuje, że dzięki żywej relacji z Ojcem my również jesteśmy w mocy przezwyciężyć podszepty złego ducha i wytrwać w dobrych postanowieniach.

Wejście: Bliskie jest Królestwo Boże (Siedl.)

Rozpocznijmy liturgię parafrazą słów z dzisiejszej Ewangelii: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Każdy z nas potrzebuje nawrócenia, bo ten proces prowadzi do życia w obfitości, które ofiarował nam Pan. Rozpoczynając dzisiejszą Eucharystię, prośmy Jezusa, by On sam nawrócił nasze serca i dał łaskę wiary, że Ewangelia jest prawdziwie Dobrą Nowiną, jest słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Przygotowanie darów: Dałeś nam przykład, o Jezu (Exsultate Deo, str. 220, t: LG t. II, m.: M. Mazurek)

Chwała Chrystusowi (Niepojęta Trójco, t. I, str. 164, m.: A. Gouzes OP, opr.: P. Paradowski, W. Gruszczyński

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o pobycie Jezusa na pustyni. On nie wystraszył się postu i walki z diabłem, bo miał poczucie synowskiej relacji z Ojcem. Każdy z nas, poprzez sakrament chrztu świętego, staje się przybranym dzieckiem Boga i tym samym zyskuje moc i siłę do walki ze złem. Zapominamy o tej sile i ulegamy podszeptom złego ducha, dlatego potrzebujemy nawrócenia. Pełni ufności wołajmy do Pana: Stań pośrodku Kościoła i spójrz na jego pokutę; Ciebie pokornie prosimy, byś przez nią z grzechu nas obmył. Zło popełnione w przeszłości niech Twoja łaska zniweczy; chroń nas od dalszych upadków i otocz swoją opieką.

Komunia: Duszo Chrystusowa (Niepojęta Trójco, t. II, str. 212, t.: Siedl. 1985, mel.: S. Stuligrosz, opr.: C. Paciorek)

Hymn etiopski (Niepojęta Trójco, t. I, str. 168, tł.: ks. M. Starowieyski, m.: J. Gałuszka OP)

Jego Ciało umacnia nas gdy Je spożywamy, uświęca nas i zbawia. Potrzebujemy tego niebieskiego pokarmu, aby żyć i mieć siłę do walki z duchem kłamstwa.

Uwielbienie: silentium sacrum

W czasie Wielkiego Postu jesteśmy szczególnie zaproszeni do ciszy. Dlatego proponuję, by po uprzedniej zapowiedzi celebransa, po komunii zachować święte milczenie

Zakończenie: Converte nos (Niepojęta Trójco, t. II, str. 400, m.: Taize, opr.: D. Kusz OP)

Przepuść Panie, przepuść (Siedl.)

Kończąc dzisiejszą liturgię, z ogromną pokorą i świadomością swojej niemocy prośmy Pana słowami pieśni: Nawróć nas, Boże, Zbawco nasz, zmiłuj się nad nami.

Zobacz także