Propozycje doboru śpiewów na II Niedzielę wielkanocną (Miłosierdzia Bożego)

Po ośmiu dniach od chwili Zmartwychwstania Jezus staje pośrodku swych uczniów i obdarza ich pokojem, zwraca się do Tomasza bez wyrzutów, ale w słowach pełnych miłości: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym.

W dzisiejszej liturgii będę dziękował za niewierność Tomasza, bo dzięki niej wiem, że i ja mogę mieć wątpliwości, ale one nie przekreślą mojej relacji z Jezusem, wręcz popchną mnie ku Niemu, bym i ja dotknął Jego ran i z radością wykrzyknął: Pan mój i Bóg mój. Dziś szczególnie bliskie są dla mnie słowa ks. Jana Twardowskiego:

Święty Tomaszu niewierny
ze mną było inaczej
On sam mnie dotknął
włożył dłonie w rany mego grzechu
bym uwierzył że grzeszę i jestem kochany
Bóg grzechu nie pomniejsza ale go wybaczy
za trudne
i po co tłumaczyć

Może to właśnie sprawia, że dzisiejsza niedziela jest również Świętem Miłosierdzia Bożego?

II niedziela Wielkiej Nocy zamyka oktawę uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, dlatego zachęcam, w zgodzie z przepisami liturgicznymi, do wykonania przed Ewangelią sekwencji paschalnej, która jeszcze bardziej podkreśli wyjątkowość tego dnia.

Wejście: Wesoły nam dzień dziś nastał (Siedl.)

„Wesoły nam dzień dziś nastał”
fragm. z płyty „Radosna światłości”
/sklep/fragmenty/radosna_swiatlosci/15.mp3

Nastał czas wielkiej radości, przyszedł długo oczekiwany dzień wesela. Każdy dzień w okresie pięćdziesiątnicy jest dniem uroczystym, a szczególnie dni Oktawy Zmartwychwstania Pańskiego. Dziś w prefacji mszalnej usłyszymy: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a w tym dniu uroczyściej głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Dzisiejsza niedziela to jest TEN dzień, w którym nasz Pan powstał z grobu, dlatego nie bójmy się wykorzystywać śpiewu Wesoły nam dzień dziś nastał przez cały okres paschalny.

Przygotowanie darów: Zwycięzca śmierci – zwrotka 1 i 4 (t. i mel.: Siedl., opr.: H. Kowalski, Niepojęta Trójco, t. II)

„Zwycięzca śmierci”
fragm. z płyty „Radosna światłości”
/sklep/fragmenty/radosna_swiatlosci/13.mp3

Po Zmartwychwstaniu Pan Jezus obcuje z uczniami, utwierdza ich w wierze, daje nauk wiele. Jezus wie co przeżywają Apostołowie, rozumie ich lęk, poczucie klęski dlatego nie zostawia ich samych, przebacza im wszystko, obdarza ich swoim pokojem i pomaga odnaleźć się w tej nowej, jakże pięknej rzeczywistości, która zaistniała. Dziś Zmartwychwstały staje także pośród nas i mimo naszej grzeszności, naszych lęków i rozczarowań, pozwala się dotknąć, przytula do swego serca i zanurza nas w swoim miłosierdziu, abyśmy uwierzyli, że On nie zostawi nas samych.

Komunia: O dzieci Boże (t.: Jan Tisserant, tł.: ss. Benedyktynki Sakramentki, m. gregoriańska, opr.: P. Bębenek, Niepojęta Trójco, t. II)

Antyfona na komunię: Wyciągnij swoją rękę i rozpoznaj miejsce gwoździ, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Alleluja. proponowany przeze mnie śpiew w zwrotce 5, 6 i 7 nawiązuje do dzisiejszej antyfony, jak i do całego ewangelicznego opisu, który dziś usłyszeliśmy. Melodia tej pieśni jest nam wszystkim znana z pieśni O dniu radosny pełen chwał, dlatego po przygotowaniu tekstu dla wiernych, można używać tego śpiewu w okresie paschalnym.

Uwielbienie: Radośnie Panu hymn śpiewajmy (Siedl.)

Wraz z całym stworzeniem wyśpiewajmy Bogu chwałę i uwielbiajmy Go za Jego miłość, która przebacza nam każdy grzech i pozwala żyć w godności dziecka Bożego.

Zakończenie: Tylko w Twoim miłosierdziu (t.: św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Ps 45, m.: P. Bębenek, Niepojęta Trójco, t. II)

„Tylko w Twoim miłosierdziu”
fragm. z płyty „Boże mój, szukam Ciebie”
/sklep/fragmenty/boze_moj_boze/11.mp3

Na wieki będę wyśpiewywał (Niepojęta Trójco, t. II)

„Na wieki będę wyśpiewywał”
fragm. z płyty „Duszo Chrystusowa”
/sklep/fragmenty/duszo_chrystusowa/19.mp3

Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa są dowodem na nieskończone miłosierdzie Ojca. Kończąc dzisiejszą liturgię wychwalajmy ten niezgłębiony przymiot Boga i w Nim złóżmy całą ufność swoją.

Zobacz także