Propozycje doboru śpiewów na III Niedzielę Wielkiego Postu, rok B

Antyfona na wejście (Ps 25, 15–16): „Oczy moje są zwrócone ku Panu, bo On uwalnia moje nogi z sidła. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, bo jestem samotny i nieszczęśliwy.”

Nawiązaniem do antyfony na wejście może być zarówno ostinato autorstwa Piotra Pałki, jak i świetnie znana pieśń tradycyjna:

Wejście: Wysłuchaj, Boże, mojej modlitwy * Exaudi, Deus (m. P. Pałka, Niepojęta Trójco, t. II, str. 416)

Boże, lud Twój czcią przejęty (Siedlecki, Niepojęta Trójco, t. II, str. 76)

Przygotowanie darów:

W pierwszym czytaniu słyszymy o przykazaniach, których Bóg polecił nam przestrzegać. Błyskawicznie przyszła mi na myśl pewna pieśń Wacław z Szamotuł: powszechnie znany jego psalm 116 Alleluja, chwalcie Pana Boga istnieje też w drugiej wersji tekstowej, jako Dekalog – w kolejnych zwrotkach tekstu przedstawione są wszystkie przykazania. Pieśń można znaleźć w wydawnictwie Polska pieśń wielogłosowa XVI i początku XVII wieku (Kraków 2004). Pieśń ta jednak, mimo iż tematycznie pasuje świetnie, jest trudna do zastosowania: wymaga dość kompetentnie przygotowanej scholi oraz daje ludowi znikome szanse włączenia się w śpiew. Można ją więc zastosować tylko tam, gdzie parafianie są przyzwyczajeni do tego, że od czasu do czasu milkną, modlitewnie nasłuchując muzyki towarzyszącej celebrowaniu.

W tej sytuacji dużo łatwiej będzie nam nawiązać do drugiego czytania, w którym św. Paweł pisze „Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest (…) mocą i mądrością Bożą.”

Jaśnieje Krzyż chwalebny (t. św. Wenancjusz Fortunat, m. P. Bębenek, Niepojęta Trójco, t. II, s. 272),

lub Króla wznoszą się znamiona * Vexilla regis prodeunt (Siedlecki, lub czterogłosowe opr. Mateusza Kowalskiego: Niepojęta Trójco, t. II, s. 280)

Komunia:

Dzisiejsza antyfona na Komunię świętą nas „nie rozpieszcza”:

„Wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, * gdzie złoży swe pisklęta: *przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, * Królu mój i Boże. * Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, * nieustannie wielbiąc Ciebie.”

Myślę, że poszukiwanie znanych nam pieśni o ptactwie nie jest tym, czego Kościół od nas by oczekiwał. Warto przy tym zwrócić uwagę, że antyfona ta zupełnie nie jest eucharystyczna. Zaryzykowałbym w związku z tym zaśpiewanie pieśni, która nie jest kojarzona powszechnie z Komunią Świętą, a jednak jej tekst bardzo dobrze ustawia perspektywę człowieka, który w procesji komunijnej zmierza, by karmić się Bożym Ciałem.

Boże, w dobroci nigdy nie przebrany (Siedlecki).

Uwielbienie: O Krwi najdroższa (Siedlecki, lub czterogłosowe opracowanie o. Dawida Kusza OP: Niepojęta Trójco, t. II, s. 294).

Zakończenie: Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony (Siedlecki, czterogłosowe opracowanie o. Dawida Kusza OP: Niepojęta Trójco, t. II, s. 281).

Na zakończenie zatrzymajmy się jeszcze przy Chrystusowym Krzyżu, który mimo tego, że jest „głupstwem dla pogan”, nas napawa nadzieją.

Zobacz także