Propozycje doboru śpiewów na IV Niedzielę Wielkiego Postu, rok B

Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą laetare (łac. „raduj się”) – od pierwszych słów antyfony na wejście: „Raduj się, Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy”.

Owa radość spowodowana jest zbliżającym się Świętem Zmartwychwstania (połowa Wielkiego Postu już za nami). Wszystkie czytania mówią dziś o wielkim miłosierdziu Boga, który wybawił nas od śmierci poprzez swoją Śmierć i Zmartwychwstanie. Myślę, że dzisiejsze czytania nie mają charakteru wielkopostnego w znaczeniu pokutnym, ale przypominają, że najważniejsze w naszej relacji z Bogiem są wiara i miłość. Dzisiejsze śpiewy mogą zatem wyrażać nadzieję życia wiecznego w bliskości Boga i radość ocalenia od śmierci, zwłaszcza, że jest to niedziela. Należy jednak zadbać, aby nie pojawiało się w nich słowo Alleluja, które zabrzmi dopiero w Wigilię Paschalną.

Wejście: Światłem i Zbawieniem mym (m.: J. Gałuszka OP, Niepojęta Trójco, t. I, s. 155)

Ta pieśń jest dobra na początek liturgii, gdyż wprowadza wiernych w radosny charakter dzisiejszej niedzieli. Jednocześnie słowa tej pieśni poruszają wszystkie najważniejsze wątki dzisiejszych czytań: Jezus jest naszym Zbawieniem, prowadzi nas swoją łaską, a sformułowanie „Drogą, Życiem, Prawdą jest Pan” opisuje rzeczywistość wiary. Poza tym pieśń ta ma prosty do powtórzenia refren, co umożliwia wiernym włączenie się w śpiew, a tym samym spełnia jego funkcję jednoczącą.

Przygotowanie darówTak Bóg umiłował świat (m.: J. Gałuszka OP, Niepojęta Trójco, t. I, s. 268)

Słowa tego ostinata nawiązują bezpośrednio do dzisiejszych czytań. Modląc się tą pieśnią możemy kontemplować miłość Ojca, który tak nas kocha, że ofiarował nam Swojego Syna. Zamiast tego opracowania można wybrać pieśń Piotra Pałki z tym samym tekstem, ale o pogodniejszym charakterze, zawartą w II tomie śpiewnika Niepojęta Trójco (Tak bowiem Bóg) lub Bóg tak ukochał świat z I tomu (trochę smutniejszą, ale za to ze zwrotkami).

Komunia: Zbliżam się w pokorze (Siedl.)

Hymn Tomasza z Akwinu jest jedną z niewielu pieśni mówiących wprost o wierze. Co więcej jest to modlitwa o wiarę, więc pasuje bardzo dobrze do dzisiejszej liturgii, gdyż jak mówią czytania z tej niedzieli, nasze Zbawienie dokonuje się dzięki łasce i wierze. Proponuję również wybór świetnie brzmiącego, czterogłosowego opracowania P. Bębenka, które można znaleźć w II tomie śpiewnika Niepojęta Trójco.

Uwielbienie:  Czym się Panu odpłacę (Psalm 116) (m.: P. Bębenek, Niepojęta Trójco, t. II, str. 209)

Ta pieśń jest modlitwą wyrażającą wdzięczność Bogu za ocalenie od śmierci. Dobrze jest zaśpiewać zwłaszcza 2 i 4 zwrotkę, które bezpośrednio nawiązują do wątku Zbawienia.

lub

Kantyk trzech młodzieńców (m.: A. Gouzes OP, Niepojęta Trójco, t. I, str. 157)Można również zaśpiewać tę radosną, majestatyczną i niezwykle ekspresyjną pieśń wielbiącą Boga, jako zapowiedź paschalnego uwielbienia Jego chwały. Ma to szczególny sens w niedzielę laetare, gdyż tego dnia świętujemy niecierpliwe oczekiwanie na Wielkanoc. Osoba śpiewająca partie solo powinna być dobrze do tego przygotowana, gdyż nie należą one do najłatwiejszych.

Zakończenie: Na wieki (m.:P. Pałka, Niepojęta Trójco, t. II, str.405)

Ta pieśń jest radosnym uwielbieniem Bożego miłosierdzia, które jest głównym przesłaniem dzisiejszych czytań. Dobrze jest podkreślić radosny charakter dobrej nowiny o Zbawieniu, gdyż dzięki temu forma liturgii jest bardziej adekwatna do jej treści. W tym celu tempo pieśni nie powinno być zbyt wolne. Warto zaśpiewać skomponowane do tej pieśni partie solo, ponieważ ich słowa również podkreślają treści dzisiejszych czytań.

Zobacz także

Urszula Rogala

Urszula Rogala na Liturgia.pl

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (specjalność: kompozycja). Komponuje utwory solowe, kameralne, chóralne i orkiestrowe, a także muzykę filmową i liturgiczną. Jej kompozycje były wielokrotnie wykonywane w kraju i za granicą, między innymi podczas paru edycji Uczniowskiego Forum Muzycznego (m.in. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego), podczas cyklu koncertów symfonicznych w ramach projektu Nova Hereditas, na wielu koncertach w Akademii Muzycznej im. F. Chopina, a także podczas koncertu członków orkiestry Opéra Royal de Wallonie (Belgia). Od wielu lat śpiewa i dyryguje w scholach parafii oo. Dominikanów na Służewie w...