Propozycje doboru śpiewów na Uroczystość Najświętszej Trójcy, rok B

Tajemnica Trójcy Świętej przekracza granice ludzkiego pojmowania. Stąd też na przestrzeni wieków pojawiały się różne herezje, przeczące temu dogmatowi. Kościół jednak chronił tę tajemnicę od samego początku, i po dziś dzień czci Boga w Tajemnicy Trójcy. Warto zadać zatem o odpowiedni repertuar w czasie liturgii, uwydatniający głębię tej tajemnicy.

Wejście: Niepojęta Trójco (Niepojęta Trójco, str. 4)
Ciebie wzywamy, Ciebie błagamy (Siedl.)
Dzisiejsza niedziela to uroczystość Trójcy Świętej „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec i Jedyny Syn Boży oraz Duch Święty, bo okazał nam swoje miłosierdzie.” Tak brzmi dzisiejsza antyfona na wejście. Rozpocznijmy liturgię śpiewem, który wprowadzi nas w tajemnice dnia dzisiejszego.

Przygotowanie darów: Jeden w naturze (Siedl)

W nawiązaniu do dzisiejszej uroczystości wykorzystajmy śpiewy, które swoim tekstem nawiązują do Tajemnicy Trójcy Świętej.

Przez chrztu świętego wielki dar (Siedl.)

Przez sakrament Chrztu świętego zostaliśmy zanurzeni w tajemnice Trójcy Świętej i zostaliśmy obdarowani wiarą. Proponowany śpiew nawiązuje do tej prawdy, a jednocześnie jest on uwielbieniem Boga jedynego w Trzech Osobach

Komunia: Ojciec nam powierzył Słowo (Exsultate Deo, wydanie 9, str. 414)

Śpiew ten bardzo pięknie nawiązuje do tajemnicy dnia dzisiejszego. Mam świadomość, że nie jest on wszystkim znany, dlatego proponuje, aby na komunię wykonać tradycyjny śpiew eucharystyczny.

Uwielbienie: Gloria Patri et Filio (Niepojęta Trójco, str. 300)
Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa 
(Exsultate Deo, wydanie 9, str. 92)

Oddajmy chwałę Bogu w Trójcy jedynemu: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen”

Wyjście: Niechaj z nami będzie Pan – zwrotki 1, 5, 6 (Exsultate Deo, wydanie 9, str. 364)

Proponuję na koniec dzisiejszej liturgii wykonać pieśń, w której oddamy się pod opiekę Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

Zobacz także

Rafał Maciejewski

Rafał Maciejewski na Liturgia.pl

Absolwent łódzkiej Akademii Muzycznej, doktorant w klasie śpiewu prof. dr hab. Urszuli Kryger, organista, od 2009 roku związany z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym, a od 2011 roku wykładowca Szkoły Kantorów w Krakowie, posługuje w diakonii muzycznej Ruchu Światło-Życie. Prowadzi zajęcia w sekcjach podczas Warsztatów Muzyki Niezwykłej (w 2013, 2014, 2015 r.).