Propozycje doboru śpiewów na uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Wraz z całym Kościołem obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

Wejście: Chrystus Pan w niebo wstępuje (Siedl.)

Wielki Psalm Wejścia(Niepojęta Trójco, str. 146)
Po 40 dniach od Zmartwychwstania, Chrystus wstępuje do nieba na oczach Apostołów. Pierwszy proponowany śpiew, to tradycyjny śpiew procesyjny przeznaczony na dzisiejszą uroczystość. Melodia wszystkim dobrze znana, bo zaczerpnięta z pieśni Wesoły nam dzień dziś nastał. Drugi śpiew jest kompozycją dominikańską, równie pięknie oddaje charakter liturgii Wniebowstąpienia: Bramy podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje. Oto nadchodzi Król wszechświata, Pan zmartwychwstały.

Przygotowanie darów: Otoczon gronem świętych Aniołów (Siedl.)

Przez Twoje Święte Wniebowstąpienie (Siedl.)
Aby mocniej podkreślić uroczystość Wniebowstąpienia proponuję, podczas przygotowania darów, wykorzystać staropolskie śpiewy nawiązujące w swym tekście do tajemnicy wstąpienia Pana do nieba. Zachęcam bardzo do wykorzystania tych śpiewów podczas tej liturgii, gdyż są one używane raz w roku.

Idźcie na cały świat – zwrotka 4 (Exsultate Deo, wyd. 9, str. 347)
W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o tym, że Pan przed wstąpieniem do nieba zostawił swoim uczniom, pozostającym na ziemi, misyjny nakaz głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.”. To jest powołanie wszystkich chrześcijan – ludzi wiernych Chrystusowi, aby głosić Jego Śmierć i Zmartwychwstanie, aby świadczyć o Jego potędze. W nawiązaniu do tych słów można wykorzystać proponowany śpiew.

Komunia: Zwycięzca śmierci – zwrotki 1, 3, 4, 6, 7, 10

Z martwych powstał Pan prawdziwie (Exsultate Deo, wyd. 9, str. 176)
Uroczystość Wniebowstąpienia jest wciąż uroczystością paschalną dlatego proponuje, aby na komunie wykonać śpiew wielkanocny. Proponowane zwrotki pieśni Zwycięzca śmierci, według mnie, pięknie pasują do dzisiejszej liturgii.

Uwielbienie: Najwyższemu Panu chwała (z pieśni Boże, lud Twój czcią przejęty, Exsultate Deo, wyd. 9, str. 335)
Wraz z całym niebem uwielbiajmy Boga za Wniebowstąpienie Jego Syna. Przez tę tajemnicę, Jezus łączy węzłem wiary niebo z ziemią, z niebem ziemię, a tym samym daje nam łaskę bycia dziedzicami Królestwa Bożego.

Głoś Imię Pana (Exsultate Deo, wyd. 9, str.346)
Posłuszni nakazowi Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, głośmy Jego Imię po krańce ziemi i ze wszystkich sił.

Wyjście: Ciesz się Królowo Anielska (Siedl)
Razem z Maryją, radujmy się i weselmy z wstąpienia Pana do nieba. Przez wstąpienie Chrystusa do nieba została wywyższona ludzka natura. I za to dziękujmy Mu z całego serca.

Błogosław Panie nas (Exsultate Deo, wyd. 9, str. 334)
W nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii i do dzisiejszej uroczystości prośmy Pana o błogosławieństwo na trud głoszenia Bożego Słowa całemu stworzeniu. Jednocześnie bądźmy zapewnieni, że w tej ewangelizacji nie jesteśmy sami. Jest z nami Pan, który obiecał, że: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. 

 


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Rafał Maciejewski

Rafał Maciejewski na Liturgia.pl

Absolwent łódzkiej Akademii Muzycznej, doktorant w klasie śpiewu prof. dr hab. Urszuli Kryger, organista, od 2009 roku związany z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym, a od 2011 roku wykładowca Szkoły Kantorów w Krakowie, posługuje w diakonii muzycznej Ruchu Światło-Życie. Prowadzi zajęcia w sekcjach podczas Warsztatów Muzyki Niezwykłej (w 2013, 2014, 2015 r.).