Propozycje doboru śpiewów na Wigilię Paschalną

Piękne w Wigilii Paschalnej jest to, że odpowiednie dla niej pieśni są znane zarówno jako tradycyjne pieśni jednogłosowe, jak również jako opracowania czterogłosowe, można więc w tę wyjątkową noc pogodzić ze sobą organistę i scholę, kantora i chór, i w ogóle, mam nadzieję, wszystkich.

A w dodatku obrzędy (komunia, procesja rezurekcyjna – jeśli się im na to pozwoli) trwają na tyle długo, że nie trzeba obcinać zwrotek, tylko można te cudowne pieśni zaśpiewać od początku do końca, wyśpiewując całą historię Zmartwychwstania.

Liturgia światła – procesja:

Światło Chrystusa – Bogu niech będą dzięki + po trzecim wezwaniu Radosna światłości (m.: A. Gouzes OP, Niepojęta Trójc I, s. 192)

Exsultet (mel. greg., Świete Triduum Paschalne, Pallotinum 1999; lub mel. greg., Niepojęta Trójco II, s. 143)

Liturgia Słowa przewiduje aż 9 czytań, co daje nam 7 psalmów. Melodii do nich w obu tomach śpiewnika Niepojęta Trójco znaleźć można sporo. A gdyby tak zaśpiewać je wg kolejnych siedmiu tonów gregoriańskich, a uroczyste alleluja w tonie VIII? To by było!

Liturgia chrzcielna:

Litania do Wszystkich Świętych (mel. greg., Graduale Triplex s. 831, Niepojęta Trójco I, s. 352)

Przygotowanie darów:

Zwycięzca śmierci (mel. trad., Miod., Siedl., KUL, , lub czterogłosowe opracowanie Huberta Kowalskiego, Niepojęta Trójco II, s. 342)

Komunia Święta:

Chrystus Pan zmartwychwstał (mel. trad., Miod., Siedl., lub czterogłosowe opracowanie Pawła Bębenka, Niepojęta Trójco II, s. 325)

Chryste zmartwychwstały, Ty mieszkasz pośród nas (m.: A. Gouzes OP, Niepojęta Trójco I, s. 202)

Uwielbienie

Alleluja (m.: Marcin Pospieszalski, Niepojęta Trójco II, s. 397)

Procesja Rezurekcyjna:

Wesoły nam dzień dziś nastał (mel. trad., Miod., Siedl, KUL, lub czterogłosowe opracowanie Jacka Gałuszki, Niepojęta Trójco I, s. 201

Otrzyjcie już łzy, płaczący (mel. trad., Siedl, KUL lub czterogłosowe opracowanie Dawida Kusza OP, Niepojęta Trójco II, s. 332)

Chrystus zmartwychwstan jest (mel. trad., Siedl, Kul, Miod, lub czterogłosowe opracowanie Pawła Bębenka, Niepojęta Trójco II, s. 326)

 

Zobacz także