przedstawiamy się

 Przybliżając wspólnoty i ruchy, które biorą udział w Ewangelizacji Warszawy zacznijmy od A jak Alfa czyli Stowarzyszenie Alfa Polska. 

 Przybliżając wspólnoty i ruchy, które biorą udział w Ewangelizacji Warszawy zacznijmy od A jak Alfa czyli Stowarzyszenie Alfa Polska. 

Gdybym miała je określić jednym słowem, powiedziałabym … smacznego. A to dlatego, że Alfa zaprasza najpierw na kolację, z kelnerami, muzyką i w miłym towarzystwie. Jak  też wiadomo Alfa to nazwa pierwszej litery alfabetu greckiego, sugeruje więc jakiś początek. I jest to trafne skojarzenie, ale początek czego? W tym wypadku chodzi o fundamenty wiary chrześcijańskiej.

Całość dobrze charakteryzuje akronim Alpha w języku angielskim:

 

z angielskiego     w wolnym tłumaczeniu

 

A – Anyone can come       dla każdego

L – Learning and Laughter       nauka i zabawa

P – Pizza & Pasta       dobre jedzenie

H – Helping one another       wzajemna pomoc

A – Ask anything               można pytać o wszystko

 

Resztę wpisu oddaję Stanislawie Iżyk ze Stowarzyszenia:

Kurs Alfa został wypracowany w anglikańskiej parafii Św. Trójcy w Londynie. 

W nawiązaniu do pilnej potrzeby nowej ewangelizacji skierowanej do osób, które oddaliły się od kościoła Stowarzyszenie Alfa pragnie umożliwić każdej wspólnocie parafialnej rozpoczęcie i prowadzenie ciągłego procesu  docierania z ewangelią do tych właśnie ludzi. Model ewangelizacji poprzez kurs Alfa pozwala zapraszać niewierzących i nie utożsamiających się z kościołem do miejsca, gdzie mogą w klimacie prawdziwej akceptacji i wolności postawić zasadnicze życiowe pytania dotyczące sensu życia, sprawiedliwości, cierpienia, przyszłości, śmierci, czy różnych religii. Do miejsca, gdzie mogą być wysłuchani, gdzie mogą poczuć, że ich opinie są wartościowe.  I wreszcie, do miejsca gdzie mogą usłyszeć  jaka jest chrześcijańska odpowiedź na fundamentalne potrzeby człowieka. Dzięki metodzie kursu Alfa każda parafialna wspólnota może stworzyć takie miejsce, otwarte dla tych, którzy są na zewnątrz kościoła i zaangażować  wielu swoich członków w permanentny proces ewangelizacji.

Patrząc od strony praktycznej Kurs Alfa jest cyklem 10 cotygodniowych spotkań, podczas których omawiane są różne tematy, m.in.: Czy jest w życiu coś więcej?, Na czym opiera się nasza wiara?, Dlaczego i jak się modlić?, Co czyni Duch Święty?, Jak sprzeciwiać się złu?, Czy Bóg obecnie uzdrawia?, A co z kościołem? W trakcie kursu organizowany jest jeden weekendowy wyjazd.

W ciągu trzech miesięcy trwania kursu jego uczestnicy mają możliwość stopniowego zrozumienia podstawowych prawd wiary chrześcijańskiej. Zaprzyjaźniają się też z goszczącą ich wspólnotą wierzących nabierając stopniowo zaufania do Kościoła. Tym bardziej, że nie doświadczają żadnej presji na zmianę swoich przekonań ze strony prowadzących kurs, ponieważ  istotną wartością kursu Alfa jest respektowanie wolności osoby ludzkiej.  Pomimo braku nacisku większość  uczestników kursu dokonuje świadomego wyboru życia w łączności z Bogiem. Odkrycie prawdziwego celu swego życia, doświadczenie bliskiej więzi z Jezusem i Ojcowskiej miłości Boga, uwolnienie od rozpaczy, lęków, czy nałogów, nowe priorytety w życiu, pokój, radość i zapał  do dzielenia się z innymi nowo odkrytą wiarą chrześcijańską – to najczęściej opisywane zmiany przez uczestników kursu.

Stowarzyszenie Alfa dostarcza niezbędnych materiałów  i zapewnia przygotowanie zespołów parafialnych do samodzielnego prowadzenia kursu Alfa. Służy też wszelką pomocą i radą.  

Więcej informacji na stronie www.alfapolska.org


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Marzena Mikosz

Marzena Mikosz na Liturgia.pl

Archeolog. Członek Stowarzyszenia Naukowego Archeologów w Polsce. Podczas studiów zajmowała się promocją archeologii przez organizowanie pokazów archeologii eksperymentalnej i rekonstrukcji wydarzeń historycznych. Jak do tej pory najmłodszy pomysłodawca i organizator wystawy w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Po studiach pracowała w agencjach marketingowych, gdzie zajmowała się promocją polskiej kultury w kraju i za granicą, była producentem koncertów, festiwali, imprez objazdowych i kampanii marketingowych, główni muzycznych. Od trzech lat zajmuje się promocją Festiwalu Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni” w Jarosławiu. Należy do wspólnoty...