„Przyjaciółmi jesteście” – nowa książka z rekolekcjami o. Dominika Jurczaka (+konkurs)

„Przyjaciółmi jesteście. O odnowie życia duchowego i nawróceniu” o. Dominika Jurczaka OP to zapis rekolekcji wygłoszonych w marcu 2018 roku dla studentów gromadzących się przy klasztorze ojców dominikanów na warszawskim Służewie. Pojawiają się w nich pytania: Jak się spowiadać? Czy naprawdę wierzysz, że Bóg chce dla Ciebie dobra? Co to znaczy, że Jezus nazywa Cię swoim przyjacielem?

Ojciec Jurczak przypomina, że w centrum naszych wiekopostnych postanowień musi stać Jezus. Bez Niego wszystkie, nawet najpiękniejsze wyrzeczenia, nie mają wiele wspólnego z duchowym wzrostem. Chrześcijaństwo to droga, na której człowiek ma odkryć Bożą wielkość. I nie chodzi w nim o ideę, lecz o relację z Bogiem-człowiekiem.

Kontemplacja Boga w codzienności jest życiodajną siłą, a sens poszczenia tkwi w zrobieniu Mu przestrzeni. Dobre rekolekcje to takie, podczas których może dojść do nieporozumienia – Bóg w szczerej rozmowie odsłoni inną optykę patrzenia na znane wydarzenia czy relacje, prowokując do zmiany.

Jest takie określenie człowieka grzesznego, przypisywane św. Augustynowi, które nie brzmi dobrze po polsku: człowiek grzeszny to homo incurvatus in se, „człowiek zakrzywiony w sobie”. Jeśli dobrze się zastanowić, to rzeczywiście tego dokonuje w nas grzech; sprawia, że nie możemy dłużej stać prosto i patrzeć przed siebie. Grzech nas paraliżuje, powoduje, że zakrzywiamy się w sobie, topiąc się we własnym egoizmie. Papież Franciszek często przypomina, że Kościół nie może być zwrócony jedynie na siebie samego, lecz jako chrześcijanie z odwagą musimy wychodzić z siebie. Chrześcijaństwo jest ekstatyczne! Nie możemy czekać, aż najpierw wszystko się ułoży, kiedy przyjdzie nam ochota na modlitwę, bo taki moment może nie nadejść nigdy. Nawet jeśli czujemy się niepewnie, nawet jeśli ogarnia nas słabość, nie możemy grzechowi pozwolić zakrzywić się i zamknąć.

Pobierz fragment książki

Dominik Jurczak – dominikanin, w 2011 r. uzyskał licencjat kościelny z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, a w 2017 r. obronił doktorat z nauk liturgicznych w Papieskim Instytucie Liturgicznym w Rzymie. Prezes Fundacji i dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego od 2016 roku. Jest członkiem Międzynarodowej Komisji Liturgicznej Zakonu Kaznodziejskiego oraz Komisji ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego Archidiecezji Krakowskiej, a także promotorem liturgii Polskiej Prowincji Dominikanów. Obecnie prowadzi wykłady w Papieskim Instytucie Liturgicznym „Anselmianum” i na Papieskim Uniwersytecie „Angelicum” w Rzymie, a także zajęcia dydaktyczne i formacyjne w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Pasjonuje się historią ksiąg liturgicznych, eklezjologią, krytyką i hermeneutyką tekstów liturgicznych.

Książka „Przyjaciółmi jesteście. O odnowie życia duchowego i nawróceniu” ukazała się nakładem Wydawnictwa W drodze w marcu 2019 roku i jest dostępna w bieżącej sprzedaży oraz jako ebook.

Konkurs z nagrodami

Dla naszych Czytelników mamy egzemplarz książki, który można wygrać komentując konkursowy wpis na Facebooku.

mw

Zobacz także