Rozmowa o lektoracie i akolitacie kobiet z liturgistą o. Dominikiem Jurczakiem OP

O. Dominik Jurczak z Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego był gościem kolejnego odcinka audycji BECZCAST, czyli podcastu Dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego Beczka, w którym studenci rozmawiają z duszpasterzami o sprawach związanych z wiarą, duchowością oraz religią.

Od Adwentu 2020 roku nowe odcinki Beczcastu są publikowane m.in. w Apple Podcasts i na Spotify regularnie w każdy poniedziałek, środę oraz piątek.

Duszpasterstwo Akademickie Beczka działa w krakowskim Klasztorze Dominikanów od września 1964 roku. Na „Beczkę” składa się wiele grup i aktywności. Poszczególne grupy zajmują się różną tematyką – począwszy od teologii, sakramentów czy Pisma Świętego, poprzez pomoc charytatywną i relacje międzyludzkie, a kończąc na sztuce. Beczka to też rekolekcje, wyjazdy, wykłady, sport, a nawet taniec. W ciągu typowego roku akademickiego w rozmaitego rodzaju duszpasterskich aktywnościach uczestniczy kilkaset osób. Wspólny dla całego duszpasterstwa fundament to zbliżanie się do Pana Boga oraz innych ludzi, tworzenie wspólnoty Kościoła, lepsze poznawanie wiary, rozwój duchowy i intelektualny.

Niedawno na temat lektoratu i akolitatu kobiet – na kanwie nowego motu proprio – w katowickim Radiu eM wypowiadał się o. Łukasz Miśko OP z Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Dominik Jurczak OP

Dominik Jurczak OP na Liturgia.pl

dominikanin, wicedyrektor "Ecclesia orans", wykładowca w Papieskim Instytucie Liturgicznym „Anselmianum” oraz na Papieskim Uniwersytecie „Angelicum” w Rzymie, przewodniczący Międzynarodowej Komisji Liturgicznej Zakonu Kaznodziejskiego, promotor liturgii w Polskiej Prowincji Dominikanów, członek Komisji ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego Archidiecezji Krakowskiej, dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego w latach 2016-2019.