Rozpoczynamy Wielki Post

Na czas Wielkiego Postu, liturgia staje się wyciszona, podporządkowana pokutnemu charakterowi tego okresu. Wiodącymi tematami stają się: nawrócenie (zwłaszcza w dni powszednie pierwszych czterech tygodni Wielkiego Postu), chrzest (głównie w niedziele) oraz – dopiero jednak od piątego tygodnia – męka Chrystusa.

Aby wierni mogli zanurzyć się w tajemnicach rozpamiętywanych w Wielkim Poście, zalecane jest jak najczęstsze uczestnictwo w Eucharystii, a przynajmniej codzienna lektura tekstów mszalnych. 

Przeczytaj więcej o liturgii w czasie Wielkiego Postu

Nie należy jednak zapominać o tym, że w pierwszych sześciu wiekach Wielki Post miał charakter wybitnie wychowawczy, był postem przygotowu­jącym do chrztu tych, którzy w najbliższą Wielką Sobotę mieli stanąć w chrzciel­nicy i przyjąć imię wyznawcy Chrystusa. Wielki Post był przeznaczony głównie dla katechumenów, oni mieli z niego korzystać, potem pokutnicy, którzy po chrzcie wrócili od zbrodni przez Kościół bezwzględnie tępionych, a na ostatku chrześcijanie obchodzili ten czaspostny, przeżywając wraz z katechumenami te nastroje, które oni niegdyś osobiście przeżyli, przygotowując się do chrztu.

Przeczytaj więcej o historii Wielkiego Postu

Wielki Post jest okresem szczególnym na co wskazują różnorodne zmiany, jakie następują w liturgii sprawowanej w tym czasie. Zmiany owe dotykają również śpiewu, którego zadaniem jest dopełnianie liturgii, wprowadzanie wiernych w modlitwę i przybliżanie im istoty przeżywanego okresu. Od środy popielcowej z repertuaru znikają śpiewy, w których słyszymy słowo „alleluja”, a w ich miejsce pojawiają się pieśni, które – zgodnie z duchem Wielkiego Postu – nawołują do pokuty i nawrócenia. Dokonując wyboru pieśni śpiewanych w tym czasie podczas Eucharystii, powinniśmy pamiętać o tym, że należy kierować się ustalonymi przed dokumenty kościelne zasadami.

Przeczytaj więcej o doborze śpiewów w Wielki Poście

Zobacz także