Ruszył Ogólnopolski Konkurs Sztuki Sakralnej

Fundacja Maria i Marta zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Sztuki Sakralnej (OKSSa 2021). Tematem pierwszej edycji konkursu jest macierzyństwo Maryi. Prace wykonane w dwuwymiarowych technikach plastycznych można nadsyłać do 21 października 2021 r.

Marginalizacja w sztuce

Pomysł Konkursu zrodził się w odpowiedzi na deficyt współczesnych rozwiązań w dziedzinie sztuki sakralnej, co spowodowało jej praktyczną marginalizację w polskiej sztuce XXI wieku – podkreślają organizatorzy. Ten pogłębiający się proces wynika m. in. z pomijania osiągnięć współczesnej estetyki przy doborze projektów i realizacji dzieł sakralnych, braku transparentnych konkursów na sakralne dzieła sztuki i architektury, czy chociażby braku komisji zatwierdzającej projekty i nadzorującej ich wykonanie, złożonej z osób będących autorytetami w dziedzinach takich jak architektura, historia architektury, sztuka, historia sztuki, sztuka współczesna, teologia.

Marginalizacja sztuki sakralnej spowodowana jest niedocenianiem jej znaczenia w życiu duchowym współczesnego człowieka. Pragniemy, aby sztuka sakralna stała się dziełem przemyślanych decyzji o wysokich standardach. Zależy nam na dotarciu do całego społeczeństwa, a poprzez stworzenie przestrzeni dla sztuki współczesnej w Kościele pragniemy służyć ludziom, którym wrażliwość pozwala tworzyć oraz odbierać współczesne dzieła sakralne wysokiej jakości – mówią organizatorzy.

Do kogo?

 Konkurs skierowany jest do wszystkich artystów tworzących dzieła z zakresu sztuk plastycznych. Dopuszczone są wszelkie techniki plastyczne dwuwymiarowe (2D) tzw. formy płaszczyznowe (kreowanie obrazu), czyli m.in.: malarstwo, rysunek, grafika, grafika warsztatowa (poligrafia artystyczna), grafika komputerowa, typografia, fotografika artystyczna, witraż płaszczyznowy.

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania pracy do konkursu jest możliwość digitalizacji pracy do formatu 2D. Do konkursu niedopuszczone są techniki trójwymiarowe prac, których przeniesienie do formatu 2D wiąże się z utratą cech charakterystycznych pracy, np. rzeźba. Do Konkursu można zgłaszać projekty realizowane przez profesjonalistów i amatorów.

Tematyka

Tematem pierwszej edycji Konkursu jest macierzyństwo Maryi. Podstawą ujęcia oraz przedstawienia tego zagadnienia powinno być Pismo Święte, które ukazuje Maryję jako matkę na różnych etapach jej życia oraz w różnorodnych odsłonach tej roli. Biblijne teksty dotyczące Maryi, a także odwołania do Tradycji, będące inspiracją dla Uczestników, powinny być interpretowane w kluczu kultury chrześcijańskiej, oczywiście pozostającej w nieustannym dialogu ze światem niechrześcijańskim, ale jednocześnie świadomej tego, że to Bóg jest jej jedynym źródłem, a także szczytem – podkreślają organizatorzy konkursu.

Do kiedy?

Konkurs ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie Jury wybierze prace, które zostaną zakwalifikowane na wystawę pokonkursową. W drugim etapie Jury wyłoni laureatów konkursu oraz prace wyróżnione. Ze względów organizacyjnych związanych z wystawą planowany jest wybór około 30 prac do drugiego etapu Konkursu, z których zostanie przygotowana wystawa pokonkursowa. Prace do pierwszego etapu Konkursu należy przesyłać do 21 października 2021 r.

Do oceny zgłoszonych prac Organizator powołuje Jury Konkursu w składzie: Bp Michał Janocha , prof. dr hab. Katarzyna Podgórska-Glonti, dr Bogusława Hamryszczak-Głowacz, Olga Grabiwoda, Paulina Krajewska,Beata Stankiewicz-Szczerbik, Paweł Dusza.

Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie podana do wiadomości podczas wernisażu wystawy pokonkursowej, na której zaprezentowane zostaną wszystkie prace zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu. Wystawa pokonkursowa będzie miała miejsce we Wrocławiu w dniach 25 – 30 listopada 2021 r. w Concordia Design Wrocław.

Co do wygrania?

Łączna pula nagród w konkursie to aż 31 000 zł oraz nagrody rzeczowe. Ponadto najlepsze prace laureatów Konkursu zostaną zaprezentowane w grudniu 2021 r. w Muzeum Narodowym we Wrocławiu na wystawie stałej „Sztuka śląska XIV–XVI w.” – w dialogu z dziełami z muzealnej kolekcji. Wyboru prac na wystawę pokonkursową dokona Organizator Konkursu wraz z przedstawicielami Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Wybrane prace nadesłane na Konkurs uzupełnione o inne, wybrane dzieła twórców nagrodzonych w Konkursiezostaną zaprezentowane w 2022 r. w Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki”.

Ogólnopolski Konkurs Sztuki Sakralnej OKSSa 2021 dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Więcej szczegółów znajduje się w regulaminie i na stronie konkursu: www.okssa.pl.

ds

Zobacz także