Skuteczne głoszenie Dobrej Nowiny pokoleniu epoki cyfrowej

Na rynku wydawniczym pojawiło się właśnie nowe czasopismo „Katecheza” poświęcone katechezie i wychowaniu religijnemu, które ma wypełnić istniejącą lukę w tym obszarze.

Czasopismo – adresowane do katechetów, wychowawców katolickich i duszpasterzy – stawia sobie za cel wspieranie ich wysiłków w działalności praktycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, nie ograniczając się do teorii, ale prezentując również inspirujące i budzące pasję działania.

Służąc pomocą w realizacji podstawy programowej katechezy i programu nauczania religii, proponuje zestawy gotowych materiałów do wykorzystania podczas lekcji religii: scenariusze lekcji z kartami pracy, filmy, prezentacje multimedialne, gry, quizy, QR kody i inne narzędzia pomocne w edukacji. Mogą efektywnie służyć też w edukacji domowej, rodzinnej.

Propozycja wykorzystania nowoczesnych metod i technik nauczania oraz nowych technologii zakłada przyczynienie się do skuteczniejszego oddziaływania nauczającego, wychowującego, wtajemniczającego i ewangelizacyjnego wobec adresatów pokolenia cyfrowego w różnym wieku, stopniu identyfikacji z wiarą i Kościołem oraz zaangażowania, a także osób z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej.

Wsparcie ekspertów niesie pomoc w zakresie komunikacji z rodzicami czy uczniami, także z uczniami z problemami wychowawczymi czy wymagającymi szczególnej pomocy oraz troski. Pragnie inspirować oraz wspomagać w kompetentnym podejmowaniu trudnych czy kontrowersyjnych tematów.

Nowe czasopismo „Katecheza” ukazuje się pod patronatem Zakładu Teologii Pastoralnej i Prawa Kanonicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wpisując się w tradycję inspirujących poszukiwań, zaangażowania w działalność katechetyczną tego środowiska. To tutaj Ojciec Święty Jan Paweł II pozdrawiając wszystkich katechetów duchownych, życia konsekrowanego i świeckich w Polsce powiedział: „Poznań jest wielkim ośrodkiem katechetycznym, jest ośrodkiem myśli katechetycznej” (20 czerwca 1983 r.).

Wydawcy mają nadzieję, że dynamizm przedsięwzięcia, jakim jest czasopismo „Katecheza”, przyczyni się do ożywienia oraz skutecznego głoszenia Dobrej Nowiny pokoleniu epoki cyfrowej oraz stanie się ośrodkiem myśli, poszukiwań i inspirujących działań katechetycznych, a także pomoże rozbudzić na nowo zaangażowanie i pasję.

Więcej informacji o czasopiśmie można znaleźć na stronie internetowej www.czasopismo-katecheza.pl.

mw

Zobacz także