Śpiewana modlitwa do Chrystusa ukrzyżowanego

Udostępniamy nagranie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego na podstawie muzyki: Ton 8. Melos pustyni Zosimowej w harmonizacji archimandryty Matfieja (Mormyla). Adaptacja muzyki do polskiego tekstu modlitwy: Andrij Szkrabiuk, śpiew: Bractwo śpiewacze San Clemente.

Za odmówienie w każdy piątek Wielkiego Postu po Komunii św. i przed obrazem Chrystusa ukrzyżowanego modlitwy „Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu…”, można, pod zwykłymi warunkami, uzyskać odpust zupełny. (por. Enchiridion indulgentiarum, Aliae concessiones 8 §1 2º).

Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy.

Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: „Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje” (Ps 22, 17).

Powyżej udostępniamy także zapis nutowy modlitwy na chór mieszany, a poniżej – na chór męski:

Bractwo San Clemente to męska grupa wokalna działająca od 2015 roku przy klasztorze oo. Dominikanów w Krakowie. Członków bractwa łączy wspólna pasja, jaką jest śpiew, modlitwa, odkrywanie i przywracanie skarbów muzyki dawnej oraz tradycyjnej do ich właściwej przestrzeni: liturgii, nabożeństw, nabożnych spotkań śpiewaczych. Przez muzykę pragną wysławiać Boga i pomagać innym w przeżywaniu piękna liturgii.

Zobacz także

Wojciech Sznyk OP

Wojciech Sznyk OP na Liturgia.pl

Dominikanin, absolwent filozofii na Uniwersytecie Łódzkim, teologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa i Emisji Głosu na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Przed wstąpieniem do zakonu zaangażowany w Ruch Światło-Życie, odnowę charyzmatyczną, spotkania w duchu Taizé, duszpasterstwo młodzieżowe i akademickie. Prowadził schole liturgiczne, pełnił funkcję kantora oraz brał udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach muzycznych religijnych i świeckich.