Sympozjum naukowe „Drogi Wiary”

Studenckie Sympozjum Naukowe „Drogi Wiary” odbędzie się w dniach 14–15 listopada 2012 roku. Tradycyjnie miejscem spotkania będzie aula Krakowskiego Seminarium, ul. Podzamcze 8.

Patronatem honorowym sympozjum objęli: kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski oraz ks. dr hab. Władysław Zuziak, prof. UPJPII rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej tegoroczne sympozjum organizują we współpracy z Katedrą Sakramentologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, której Kierownikiem jest ks. dr hab. Szymon Drzyżdżyk.

Podstawowym celem Sympozjum jest danie klerykom i studentom świeckim możliwości zaprezentowania owoców przemyśleń dotyczących różnych zagadnień związanych z wiarą. Warto dodać, że wśród prelegentów znajdą się także przedstawiciele lwowskiego środowiska młodych naukowców.

Wygłaszający referaty zostali wybrani na podstawie oceny abstraktów. Komisję rekrutacyjną stanowili opiekunowie naukowi poszczególnych sekcji. Abstrakty zawierały: roboczy temat, ponadto tezy jakich będzie się dowodzić bądź hipotezy, które będzie się weryfikować w pracy, wreszcie metodę badania naukowego oraz bibliografię.

Referaty zostały podzielone tematycznie na następujące sekcje: teologiczną (opiekunowie naukowi: ks. dr Robert Woźniak, ks. dr Marek Gilski, dr Marek Kita, ks. dr hab. Jan Machniak, prof. UPJPII), filozoficzną (opiekun: o. prof. dr hab. Jan Kłoczowski), psychologiczną (opiekun: ks. dr Marcin Cholewa) oraz nauk społecznych (opiekun: dr hab. Małgorzata Duda).

Pewną nowością tegorocznego spotkania jest wyraźny podział: przed południem będą miały miejsce prezentacje referatów, by po południu mogły odbyć się równoległe dyskusje panelowe w sekcjach. Każdy, kto zamierza uczestniczyć w panelu dyskusyjnym, będzie miał szansę przygotować się do niego, ponieważ 5 listopada na stronie internetowej sympozjum zostaną opublikowane streszczenia wystąpień prelegentów.

Warto podkreślić, że wykład inauguracyjny sympozjum wygłosi prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, Rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Natomiast zakończeniem wydarzenia będą uroczyste Nieszpory sprawowane przez bp. dr. hab. Grzegorza Rysia – przewodniczącego Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa Episkopatu Polski i Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Krakowskiej. Podczas Nieszporów zostanie odśpiewane uroczyste Credo.

Dla tych, który chcieliby mieć pewność wejścia na aulę Krakowskiego Seminarium, proponuje się internetową rezerwację miejsc. W podobny sposób można zapisywać się do uczestnictwa w panelach dyskusyjnych. Więcej informacji na stronie: www.sympozjum-wsdak.pl.

Zobacz także