Synod: Kościół zawiódł młodych także poprzez brak pięknej liturgii

Arcybiskup Sydney, Anthony Fisher, wykorzystał swoje przemówienie podczas synodu biskupów, aby przeprosić młodych za sytuacje, w których członkowie Kościoła ich zranili lub zawiedli. Mówił o przypadkach molestowania seksualnego, ale także o ubogim poziomie liturgii i głoszenia Ewangelii.

W piątek 5 października, w obecności papieża Franciszka ordynariusz Sydney przeprosił za „tragiczne w skutkach, haniebne czyny niektórych księży, osób duchownych i świeckich, wyrządzone młodym ludziom”. W swojej wypowiedzi abp Fisher przepraszał za bierność biskupów i innych osób w przypadkach zgłoszeń o molestowaniu i zaniedbania w staraniach o należytą ochoronę młodzieży, a także za szkody, które to spowodowało w wiarygodności Kościoła i zaufaniu młodych.

Abp Fisher podkreślił, że Kościół łatwo daje za wygraną w staraniach o młodych, nie stawiając im wyzwań na drodze wypełniania chrzcielnego wezwania do świętości i proponując im „niepiękną” liturgię, a także nie przekazując im tradycji takich, jak sakrament pokuty i pojednania, pielgrzymki czy adoracja Najświętszego Sakramentu.

W swoim przemówieniu wyraził ubolewanie z powodu „kiepskiego kaznodziejstwa, katechezy i kierownictwa duchowego” – które nie stanowią inspiracji do nawrócenia, a dla rodzin, diecezji i zgromadzeń zakonnych nie stanowią przestrzeni wzrostu nowych powołań.

Na zakończenie swojej wypowiedzi, arcybiskup Sydney zachęcił młodych, aby nie skreślali Jezusa z powodu błędów ludzi; oraz aby nie rezygnowali ani z Kościoła, któremu każdy może pomóc stać się bardziej wiernym; ani ze świata, który razem z Chrystusem i Kościołem możemy przemieniać w lepsze miejsce.

Ubolewanie z powodu niegodnego postępowania wiernych Kościoła wyrażali tego dnia także inni biskupi przemawiający podczas obrad.

na podst. Catholic Herald, fot. BP KEP, episkopat.pl

mw

Zobacz także