Szczecin: Szkoła Liturgicznego Animatora Muzycznego

Celem działającej w Szczecinie Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego jest stała i pogłębiona formacja osób zajmujących się śpiewem podczas liturgii. Od października 2013 rusza już druga edycja projektu.

Jest to inicjatywa prowadzona przez Centrum Formacji Świeckich, przy Wspólnocie Sióstr Uczennic Krzyża w Szczecinie. Przy współpracy z Komisją Muzyki Kościelnej, wykładowcami z różnych dziedzin, m.in.: muzyki, liturgiki, czy duchowości został już przeprowadzony pierwszy rok formacji w Szkole Animatora.

Uczestnicy Szkoły otrzymują konkretną wiedzę i nabywają praktyczne umiejętności. Roczny cykl formacji w Szkole obejmuje wykłady z takich dziedzin jak: liturgika, zasady muzyki, śpiew gregoriański, muzyka liturgiczna w dokumentach Kościoła, historia muzyki liturgicznej. Ponadto odbywają się zajęcia praktycznie, będące przygotowaniem do pełnienia roli animatora. Są to m.in.: emisja głosu, podstawy dyrygowania oraz rozśpiewanie.

„Szkoła to projekt skierowany do wszystkich, który pragną w sposób dojrzały, twórczy i piękny przeżywać sprawowaną w Kościele liturgię. Liturgia obejmuje zespół znaków, pewnych ustalonych czynności, wypowiadanych słów, obejmuje także przestrzeń, w której się dokonuje, sposób jej zagospodarowania, czyli sztukę sakralną, a w tym także i muzykę. Jednak liturgia, która ma moc nas przemienić to coś więcej – to spotkanie. W moim sercu spotykam się z Obecnym, z Bogiem Żywym. Dlatego każdy chrześcijanin jest zaproszony do pełnego, świadomego i czynnego udziału w obrzędach liturgicznych, aby owo spotkanie mogło się dokonać w sposób rzeczywisty i głęboki” – mówi s. Iga Miriam Szkutnik ze zgromadzenia uczennic krzyża.

Projekt ten skierowany jest do osób animujących śpiew podczas liturgii: animatorów muzycznych wspólnot, członków scholi i chórów, katechetów, wszystkich, którym bliska jest śpiewana forma przeżywania liturgii. Posługę animatora można porównać z funkcją kantora, którą spotykamy w dokumentach Kościoła. Kantor (animator) intonuje i podtrzymuje śpiew całego ludu. Jego zadaniem jest dobór i przygotowanie śpiewów liturgicznych, ponadto wykazuje się znajomością przepisów liturgicznych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na plakaciestronie internetowej.

Zobacz także