Tarnobrzeg: Sonaty różańcowe u Matki Bożej Dzikowskiej

W październiku - miesiącu Różańca św. - tarnobrzescy dominikanie organizują uroczyste nabożeństwo różańcowe ku czci Matki Bożej, które wzbogacone będzie muzyką barokową. Rozważając tajemnice radosne, będzie można wysłuchać „Sonat różańcowych” Heinricha Ignaza Bibera.

Utwory wykonają Katarzyna Olszewska (skrzypce barokowe) i Anna Huszczo (klawesyn).

Nabożeństwo odbędzie w naszym tarnobrzeskim sanktuarium maryjnym w sobotę 5 października 2019 o godz. 17.00. Wydarzenie to, w ramach nowego cyklu „Muzyka u Matki Bożej Dzikowskiej”, jest sponsorowane przez Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

Historia klasztoru dominikanów w Tarnobrzegu wiąże się w sposób nierozerwalny z obecnością na tym terenie rodu Tarnowskich, którzy pojawili się tu w połowie XIV wieku. Kasztelan sandomierski dopiął swego w 1593 roku, kiedy to za zgodą króla Zygmunta III Wazy, aktem lokacyjnym z 28 maja założył miasto prywatne Tarnobrzeg, na prawie magdeburskim, z przywilejem składu wina i dwóch jarmarków w ciągu roku. Z tym okresem związane jest pojawienie się obrazu Matki Bożej. Obraz znajdował się kaplicy zamku Tarnowskich w Dzikowie. Tam zaczął słynąć cudami i w konsekwencji 11 listopada 1675 roku biskup krakowski Andrzej Trzebicki dekretem wystawionym w Kielcach ogłosił go za cudowny. Sława przyciągająca coraz większe tłumy wiernych spowodowała podjęcie decyzji o budowie świątyni dla godnej oprawy obrazu. Opiekę nad nim zdecydowano powierzyć Dominikanom. Dziś kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, będący Sanktuarium Matki Bożej Dzikowskiej, stanowi prawdziwą ozdobę Tarnobrzega, swą wieżą dominując w nadwiślańskim krajobrazie.

mw

Zobacz także