Tarnobrzeg: Śpiewane Nieszpory Niepokalanego Poczęcia NMP

W sobotę 7 grudnia, w wigilię Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w ramach cyklu koncertów „Muzyka u Matki Bożej Dzikowskiej” u dominikanów w Tarnobrzegu zabrzmią kompozycje Antonio Vivaldiego, Gabriela Fauré, Josepha Haydna oraz chorał gregoriański.

O godz. 19.00, po wieczornej mszy św., zostaną odprawione uroczyste nieszpory gregoriańskie ze święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Liturgii przewodniczył będzie biskup Krzysztof Nitkiewicz. W czasie nieszporów będzie można modlić się, słuchając i kontemplując piękno różnorodnych form muzycznych: chorału gregoriańskiego (hymn maryjny Ave maris stella, psalmy), Magnificatu A. Vivaldiego (barok), Salve Regina J. Haydna (klasycyzm), a wcześniej – w czasie poprzedzającej nieszpory Eucharystii – kompozycji XX-wiecznych: Messe Basse G. Fauré i Ave Maria F. Biebla. Szczególną niespodzianką będą tradycyjne śpiewy korsykańskie, poświęcone tajemnicy Niepokalanego Poczęcia Maryi. Do wykonania tych kompozycji zaproszeni zostali artyści posiadający wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu muzyki religijnej: Jolanta Kowalska-Pawlikowska (sopran, Akademia Muzyczna w Krakowie), Chór i orkiestra świętego Michała bazyliki oo. Paulinów „na Skałce” pod dyr. Ewy Kieres oraz bractwo chorałowe „San Clemente”, działające przy klasztorze krakowskich dominikanów.

„Ten piękny i bogaty repertuar ma za zadanie przybliżyć tarnobrzeskim słuchaczom kompozycje maryjne muzyki klasycznej różnych epok, począwszy od średniowiecza aż do współczesności. Właściwie brakuje tylko utworów romantycznych, co spróbujemy nadrobić na następnym koncercie. – komentuje wydarzenie o. Grzegorz Doniec OP – Tym razem, w ramach „Muzyki u Matki Bożej Dzikowskiej” szczególnie zależało nam na przywróceniu funkcji liturgicznej konkretnym kompozycjom, które przecież właśnie na służę liturgii i dla Kościoła zostały stworzone, jak na przykład Magnificat, skomponowany przez Vivaldiego z myślą o wykonywaniu go w czasie nieszporów, a nie w salach koncertowych lub filharmoniach. Chcieliśmy pokazać słuchaczom i wiernym, jak utwory religijne brzmią w ich „naturalnym środowisku”, jak wpisują się w akcję liturgiczną, jak prowadzą w modlitwie Kościoła i pozwalają podziwiać piękno sztuki muzycznej, która swoje korzenie winna mieć w harmonii stworzonego świata i odsyłać słuchacza do piękna Stworzyciela”.

Jolanta Kowalska-Pawlikowska – sopran, dr Akademii Muzycznej w Krakowie, wykładowca, trzykrotna Stypendystka Ministra Kultury (2004/05, 2005/06, 2006/07), Miasta Krakowa (Stypendium „Twórcze”, 2009) oraz programu „Młoda Polska” (2009). Ukończyła z wyróżnieniem zarówno Akademię Muzyczną w Krakowie (klasa śpiewu ad. II st. Agnieszki Monasterskiej) jak też studia podyplomowe w Guildhall School of Music&Drama w Londynie. Uczestniczka kursów mistrzowskich m.in.: Heleny Łazarskiej, Teresy Żylis-Gara, Paula Esswooda, Barbary Schlick. Jest laureatką pierwszej nagrody Międzynarodowych Konkursów: Bach Singer’s Prize w Londynie (2008) oraz The Thelma King (2009). Laureatka III Nagrody na Międzynarodowym Konkursie im. Ady Sari w Nowym Sączu (2011). Otrzymała Nagrodę Fundacji Bach-Marschall na Międzynarodowym Konkursie im. J. S. Bacha w Lipsku (2008), Nagrodę „Jurica Murai Prize” za najlepszą interpretację na 39th Festiwalu „Varaždin Baroque Evenings” (Chorwacja, 2009), a także wyróżnienia m.in. na Mozartowskim Konkursie Wokalnym w Londynie (2008).

Bractwo chorałowe „San Clemente” – to nie tyle zwyczajny zespół muzyczny, co rodzaj Bractwa śpiewaczego, które działa przy Dominikańskim Ośrodku Liturgicznym w Krakowie. Członkowie spotykają się w celu odkrywania i zgłębiania skarbów muzyki sakralnej z dawnych epok. Ich celem jest wspólna modlitwa, kontemplacja świętych tekstów i budowanie wspólnoty. Co pewien czas, grupa przedstawia przygotowany repertuar w czasie różnego rodzaju nabożeństw. W zainteresowaniach grupy znajduje się repertuar chorału ze źródeł dominikańskich, pierwsze utwory polifoniczne (zarówno z kręgu zachodnioeuropejskiego jak i różnych lokalnych, specyficznych gmin chrześcijańskich: gruzińskich, armeńskich czy korsykańskich), XIII-wieczne laudy włoskie oraz polskie pieśni tradycyjne.

Chór Świętego Michała Bazyliki oo. Paulinów w Krakowie, pracujący pod dyrekcją Ewy Kieres, jako swoje główne zadanie obrał popularyzację wartościowej muzyki sakralnej. Podejmuje on pracę nad różnorodną muzyką sakralną, tak by móc zarówno służyć podczas liturgii, jak i brać udział w wydarzeniach kulturalnych. W repertuarze chóru znajdują się utwory takich kompozytorów jak A. Vivaldi, J. Haydn, M. Duruflé, F. Poulenc, G.F. Händel, G. Fauré, A. Dvořák i inni. Chór rozpoczął swą działalność w maju 2015 roku, najpierw pod auspicjami Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny, następnie przy bazylice oo. Paulinów „na Skałce” w Krakowie.

Historia klasztoru dominikanów w Tarnobrzegu wiąże się w sposób nierozerwalny z obecnością na tym terenie rodu Tarnowskich, którzy pojawili się tu w połowie XIV wieku. Kasztelan sandomierski dopiął swego w 1593 roku, kiedy to za zgodą króla Zygmunta III Wazy, aktem lokacyjnym z 28 maja założył miasto prywatne Tarnobrzeg, na prawie magdeburskim, z przywilejem składu wina i dwóch jarmarków w ciągu roku. Z tym okresem związane jest pojawienie się obrazu Matki Bożej. Obraz znajdował się kaplicy zamku Tarnowskich w Dzikowie. Tam zaczął słynąć cudami i w konsekwencji 11 listopada 1675 roku biskup krakowski Andrzej Trzebicki dekretem wystawionym w Kielcach ogłosił go za cudowny. Sława przyciągająca coraz większe tłumy wiernych spowodowała podjęcie decyzji o budowie świątyni dla godnej oprawy obrazu. Opiekę nad nim zdecydowano powierzyć Dominikanom. Dziś kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, będący Sanktuarium Matki Bożej Dzikowskiej, stanowi prawdziwą ozdobę Tarnobrzega, swą wieżą dominując w nadwiślańskim krajobrazie.

mw

Zobacz także