Tarnobrzeg: „Zdrowaś” od Anioła – koncert zespołu Flores Rosarum

W sobotę 9 listopada 2019 po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 tarnobrzescy dominikanie zapraszają czcicieli Matki Bożej Dzikowskiej na koncert pieśni maryjnych „Zdrowaś od Anioła”, podczas którego będzie można usłyszeć zespół wokalny „Flores Rosarum” z Krakowa.

W czasie koncertu zaprezentowane zostaną m.in. chorałowe utwory Hildegardy z Bingen poświęcone Najświetniejszej Maryi Pannie oraz pieśni maryjne z Hiszpanii i klasztoru benedyktynek w Staniątkach koło Krakowa. Pieśni będą przeplatane improwizacjami instrumentalnymi na dawnych instrumentach. Wstęp wolny.

Zespół wokalny Flores Rosarum powstał z 2006 r. z umiłowania niezwykłego dzieła muzycznego średniowiecznej mistyczki Hildegardy z Bingen. Założycielką zespołu jest Susi Ferfoglia – wykładowca Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej AM i UP JPII w Krakowie i Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej Im. Ks. Kard. Franciszka Macharskiego w Krakowie, gdzie prowadzi klasę organów, oraz zajęcia z historii i praktyki chorału gregoriańskiego, jak również wykłady z zakresu pedagogiki kultury oraz historii kultury i cywilizacji. Zespół skupia śpiewaczki profesjonalnie zajmujące się muzyką dawną oraz historycznymi praktykami wykonawczymi: Katarzyna Wiwer, Adrianna Bujak, Maria Klich, Katarzyna Śmiałkowska i Anita Pyrek. Niedawno ukazała się płyta „Ad caelestem Jerusalem perducando”.

Historia klasztoru dominikanów w Tarnobrzegu wiąże się w sposób nierozerwalny z obecnością na tym terenie rodu Tarnowskich, którzy pojawili się tu w połowie XIV wieku. Kasztelan sandomierski dopiął swego w 1593 roku, kiedy to za zgodą króla Zygmunta III Wazy, aktem lokacyjnym z 28 maja założył miasto prywatne Tarnobrzeg, na prawie magdeburskim, z przywilejem składu wina i dwóch jarmarków w ciągu roku. Z tym okresem związane jest pojawienie się obrazu Matki Bożej. Obraz znajdował się kaplicy zamku Tarnowskich w Dzikowie. Tam zaczął słynąć cudami i w konsekwencji 11 listopada 1675 roku biskup krakowski Andrzej Trzebicki dekretem wystawionym w Kielcach ogłosił go za cudowny. Sława przyciągająca coraz większe tłumy wiernych spowodowała podjęcie decyzji o budowie świątyni dla godnej oprawy obrazu. Opiekę nad nim zdecydowano powierzyć Dominikanom. Dziś kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, będący Sanktuarium Matki Bożej Dzikowskiej, stanowi prawdziwą ozdobę Tarnobrzega, swą wieżą dominując w nadwiślańskim krajobrazie.

mw

Zobacz także