Triduum Paschalne – jedyny okres w Kościele, gdy czas celebrowania liturgii zrównuje się z czasem, w którym mają miejsce wydarzenia z życia Jezusa. Czas liturgii utożsamia się z czasem męki. Miejsce celebry staje się przestrzenią drogi krzyżowej. To jedyny czas, w którym chrześcijanie mogą – godzina po godzinie – wstępować w ślady Jezusa, postępować tuż za Nim. Do tego z resztą jesteśmy powołani. Chrystus przecież cierpiał za nas i zostawił nam wzór, abyśmy szli za Nim Jego śladami (por. 1 P 2,21). Triduum to czas, w którym znaki, symbole i sakramenty przeplatają się i tworzą naszą więź z paschą Pana. Znaki ją obrazują (na przykład Mandatum), symbole wprowadzają (krzyż), sakramenty urzeczywistniają (Eucharystia, chrzest).
* Polecane teksty

Damian Mrugalski OP
Idea zmartwychwstania była skandalem dla ówczesnych, mniej lub bardziej wykształconych, ale na pewno zanurzonych w hellenistycznej myśli pogan. Przekonał się o tym Paweł, którego nauki grupa ateńskich filozofów słuchała z niemałą uwagą, do momentu w którym wspomniał o „Człowieku, którego Bóg wskrzesił z martwych”.

Stanisław Nowak OP
Diakon śpiewa go na początku Świętego Czuwania w noc paschalną. W ten sposób nie tylko błogosławi Paschał – świecę uobecniającą światło Chrystusa, ale przywołuje Jego zwycięzstwo nad grzechem i śmiercią. Warto, aby każdy chrześcijanin poznał genezę i treść tej pieśni.

Michał Wsiołkowski
Stosunkowo późno znalazł się Exsultet w liturgii samego Rzymu. Choć papież we wcześniejszych wiekach zezwalał na święcenie świecy poza Rzymem (później nawet na przedmieściach Wiecznego Miasta), w liturgii papieskiej pojawił się dopiero w XI wieku, a w rzymskich księgach liturgicznych ponad sto lat później.


* Zapraszamy

Plakat

„Płaczcie anieli” - Joanna Słowińska z zespołem
21 kwietnia 2009, 20:15, Kapitularz

Plakat

Piątek, 17 kwietnia - po mszy św. o 19.30: koncert promocyjny płyty Dawida Kusza OP „Witaj Maryjo”.
  Podczas koncertu będziemy mieli okazję wysłuchać utworów zamieszczonych na tej płycie oraz nowych kompozycji napisanych specjalnie z okazji koncertu.

* Teologia liturgii

Homilia paschalna Melitona z Sardes

Poetycka teologia paschalna w II wieku.

Ze śmierci do życia

Łukasz Popko OP

Wiara w Zmartwychwstanie dla chrześcijanina zawsze pozostaje kroczeniem po wodzie.

Niegasnąca Lampa

Wojciech Surówka OP

Światło, które Chrystusa zaniósł do Otchłani, oświeciło nie tylko ją, ale również Kościół i każdego z wierzących.

To jest Pascha na cześć Pana

Agnieszka Myszewska-Dekert

Triduum należałoby wziąć pod ścisłą ochronę. Staje się bowiem świętem ginącym.

Anioł nad Egiptem

Agnieszka Myszewska-Dekert

pośród wszystkich pierworodnych świata był tylko jeden posiadający moc większą od śmierci.

Triduum Sacrum według "Regularis Concordia"

tłum. Marcin Morawski

Opis Triduum w dokumencie, normującym życie w benedyktyńskich klasztorach Anglii.


Wracamy do raju

Rozmowa z ks. Stanisławem Mieszczakiem

Czym jest Wigilia Paschalna: czuwaniem? Świętowaniem Zmartwychwstania? O co tak naprawdę w niej chodzi?

Po wschodzie słońca, rano?

Ks. Stanisław Hartlieb

Kiedy odprawiać rezurekcję

Pełny udział w paschalnym dziele zbawienia

Wojciech Surówka OP

Komentarz do liturgii słowa Wigilii Paschalnej

Blask Chrystusa zmartwychwstałego

Maciej Okoński OP

Paschał to okazałej wielkości świeca, sporządzana każdego roku na Święta Zmartwychwstania Pańskiego

Pięć ziaren kadzidła

Ks. Michał Kordel

Wiemy tylko tyle o "ziarnach kadzidła w paschale", że mają oznaczać pięć ran Zbawiciela

Exsultet iam angelica turba caelorum...

Piotr Napiwodzki OP

Każde słowo Exsultetu ma nas prowadzić do medytacji nad wagą i znaczeniem Bożych dzieł dla nas

Pełnia, która jest zapowiedzią

Michał Mrozek OP

Komentarz do liturgii Wigilii Paschalnej.

O wigilii, czyli kiedy zaczyna się święto

Ks. Stanisław Hartlieb

Wigilia nie jest dniem poprzedzającym a po prostu początkiem dnia świątecznego.

Baranek zbawiający owce

Joseph kard. Ratzinger

Rozważania nad symboliką wielkanocną.

Hymn na powrót Alleluja

Anonim (X w.)


Felieton: Paschalne sensacje

Tomasz Grabowski OP

W Krakowie trwa festiwal "Misteria Paschalia".

Niewygodni świadkowie

Szymon Hiżycki OSB

Komentarz do liturgii na Poniedziałek Wielkanocny.

* Muzyka liturgiczna

Radosna Światłość wyrywa świat z ciemności

Łukasz Filc OP

W czasie liturgii Wigilii Paschalnej, gdy kapłan wnosi Paschał do Kościoła, często śpiewana jest pieśń Radosna Światłości

Na nowo zapragnąć Boga

Rozmowa z Piotrem Pałką

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Piotrem Pałką – dyrygentem i kompozytorem

Propozycja doboru pieśni

Stanisław Witkowski
* Sztuka sakralna

Krzyż Zwycięski - znak zmartwychwstania

Joanna Szytuła

Wczesnochrześcijańska symbolika znaku krzyża na podstawie Sarkofagu pasyjnego.
* Praktyka celebracji

Współczesny obchód świąt paschalnych w Kościele polskim

Michał Wsiołkowski

Liturgia wielkanocna w polskim Kościele ponad pół wieku po reformie obrzędów Triduum Paschalnego.

Dlaczego Wigilię Paschalną celebrujemy 24 godziny po śmierci na krzyżu?

Odpowiada ks. Stanisław Mieszczak

Dlaczego stoimy podczas wielkanocnego Te Deum?

Odpowiada ks. Stanisław Mieszczak

Obrzędy Wigilii Paschalnej

Formularz - wyciąg z Mszału rzymskiego.* Wideokomentarz
 
Triduum Paschalne
 
* Nagrania

Triduum Paschalne


Serwis 2009: Msza Wieczerzy Pańskiej | Liturgia Męki Pańskiej | Wielka Sobota | Wigilia Paschalna

Dotychczasowe serwisy: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

DOL     DOL