Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi (1 Kor 15, 3-8).
Chrystus Umęczony  |  Chrystus Pogrzebany  |  Chrystus Zmartwychwstały

Chrystus Zmartwychwstały

Ks. Wojciech Węgrzyniak
Najistotniejsze wydarzenia w historii świata dostępne są wyłącznie przez wiarę: stworzenie, wcielenie Syna Bożego, zmartwychwstanie Pana, przeistoczenie eucharystyczne. Wiara nie jest pobożnym życzeniem, nie jest też wyobrażaniem sobie rzeczy niemożliwych. Jest raczej przyjęciem tego, co nieprawdopodobne, a jednak racjonalne. więcej »
Philippe Lefebvre OP
Oto właśnie niewiasta wylała na głowę Jezusa drogocenny olejek. Niektórzy przy tym obecni zwracają jej uwagę. Sam zaś Jezus składa jej obietnicę. Zatrzymajmy się na chwilę przy słowie, którym Jezus ujął się za tą kobietą i okazał jej przychylność. więcej »
Ks. Wojciech Węgrzyniak
A gdyby Jezus nie zmartwychwstał? Arcykapłani zaoszczędziliby pieniądze, które dali żołnierzom, aby ci rozpowiadali, iż skradziono Ciało Jezusa.
Żołnierze by mniej zarobili.
Józef z Arymatei miałby grób zajęty.
Uczniowie nie umarliby męczeńsko za wiarę. więcej »
Patrycja Wierzbicka
Przedstawienie Anastasis jest nasycone treścią i to w sensie niemal dosłownym, bowiem ukształtowało się pod wpływem wielu tekstów literackich – nie tylko biblijnych i liturgicznych, lecz także niekanonicznych. Najstarsze obrazy o tej tematyce pochodzą z Kapadocji oraz klasztoru na Synaju i datowane są na VIII lub IX wiek. więcej »
czyta Łukasz Serwiński
Święty Grzegorz z Nazjanzu – znakomity teolog, mówca i obrońca wiary chrześcijańskiej z IV w. Odznaczał się elokwencją, a jako poeta obdarzony był subtelną i wrażliwą duszą. Duszo, masz zadanie – mówi Grzegorz również do nas — zadanie znalezienia prawdziwego światła, prawdziwej wielkości twego życia. Wsłuchajmy się w jego mowę na Święto Paschy. więcej »
Michał Adamski OP
Kiedy myślimy o zmartwychwstaniu nasuwa się pytanie: po co nam właściwie ciało po tamtej stronie? To pytanie, tak naprawdę, jest konsekwencją dualistycznego pojmowania człowieka: ciało i dusza to dwa nieprzystające do siebie autonomiczne fragmenty mojej osoby. więcej »
Aleksandra Brandys
Hymn Phos Hilarion wydaje się być tą właśnie eksplozją paschalnej radości. Chrześcijanie już od pierwszych wieków wyśpiewują te słowa w każdym zakątku świata. W wielu tradycjach i obrządkach hymn ten jest elementem nieszporów, a od starożytności towarzyszył obrzędowi lucernarium, czyli zapaleniu lamp w kościele. więcej »
Radio Józef
W Niedzielę Zmartwychwstania (a także w dwa kolejne dni) liturgia rozpoczyna sięw Martyrium, a następnie wszyscy przechodzą do Anastasis. Przez całe osiem dni po porannym posiłku biskup, neofici, asceci (aputaktycy) i chętni wierni udają się na modlitwę do Eleona i Imbomon na Górze Oliwnej. Czytania liturgiczne prowadzą wiernych przez wszystkie wydarzenia po Zmartwychwstaniu. więcej »
s. Agnieszka Ziemińska CHR
Czas Paschy – hańby śmierci, grobu, ale też zwycięstwa nad śmiercią – zmartwychwstania, otoczony jest niewiastami. Kobiety nie opuszczają Chrystusa, podczas gdy pozostali uciekają. To one po śmierci i pogrzebie zostają przy grobie, zanurzone w bolesnej kontemplacji. Tam, gdzie nie ma już nic do dania, nic do zrobienia – potrafi pozostać tylko ten, kto kocha. więcej »
Redakcja Liturgia.pl
„Poranek wielkanocny przyniósł nam radosną wiadomość – starożytną a ciągle nową: Chrystus zmartwychwstał! Odgłos tego wydarzenia, jaki wyszedł z Jerozolimy dwadzieścia wieków temu, nadal rozbrzmiewa w Kościele, który niesie w sercu żywą drżącą wiarę Maryi, Matki Jezusa, wiarę Magdaleny i innych kobiet, które jako pierwsze ujrzały pusty grób, wiarę Piotra i innych apostołów”. więcej »


Aktualne wpisy blogowe

Propozycje doboru śpiewów

Propozycje modlitw wiernych

Multimedia


Tomasz Rojek OP/Liturgia.pl i Deon.pl
Ładowanie playera...


oprac. Małgorzata Gadomska/red.
Ładowanie playera...


Tomasz Grabowski OP, Krzysztof Porosło
Ładowanie playera...

Więcej ciekawych nagrań znajdziesz w serwisie Liturgia.pl oraz w podcastach - można je bezpłatnie zasubskrybować (będą się automatycznie ściągać na Twoje urządzenie), odnajdując nas w iTunes Store.


Triduum Paschalne


Ks. Wojciech Węgrzyniak
Nie ma piękniejszych dni w roku od tych, które tworzą Triduum Paschalne. Moc i głębię najważniejszych godzin można doświadczyć dzięki niepowtarzalnej liturgii. Zaskakujące jest jednak to, jak nazwy poszczególnych dni Triduum Sacrum ukazują wieloaspektowość Paschy. więcej »

Łukasz Wolański
Celebracje liturgiczne misteriów męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa stanowią centrum całego roku liturgicznego. To do nich zmierzają i z nich wynikają wszystkie inne obchody liturgiczne. Z tego powodu sprawowanie liturgii kolejnych dni świętego Triduum Paschalnego powinno odbywać się w sposób, który jednoznacznie będzie podkreślał ich wyjątkowy charakter. więcej »

Dawid Gospodarek
W niniejszym tekście postaram się opisać krótko i subiektywnie (jeśli chodzi o ocenę i dobór opisywanych kwestii), co cechuje liturgię Triduum Paschalnego w tradycyjnym rycie rzymskim. więcej »

Michał Pac OP
Gdy świętujemy, podkreślamy to przez lepsze jedzenie, biały obrus, bardziej uroczyste ubranie i symbole związane z danym świętem. Z największą liczbą gestów i symboli spotykamy się przy wydarzeniach najważniejszych w naszym życiu: narodzinach, zaślubinach i śmierci. więcej »

T. Grabowski OP, K. Porosło
Zapraszamy do wysłuchania nagrań katechez o Triduum Paschalnym, wygłoszonych przez Tomasza Grabowskiego OP i kl. Krzysztofa Porosło w dniach 29–31 marca 2012 r. w klasztorze oo. Dominikanów w Krakowie. Katechezy dotyczą liturgii Triduum oraz wtajemniczenia w sakramenty paschalne więcej »

Kongregacja Kultu Bożego
Obrzędy uroczystości paschalnej i całego Wielkiego Tygodnia, odnowione najpierw przez Piusa XII w latach 1951 i 1955, zostały przyjęte z radością przez wszystkie Kościoły obrządku rzymskiego Sobór Watykański II, zwłaszcza w swojej Konstytucji o świętej Liturgii bardziej wydobył na światło paschalne misterium Chrystusa i przypomniał, że z tego misterium czerpią swą moc wszystkie sakramenty i sakramentalia. więcej »

Serwis 2013: Chrystus Umęczony | Chrystus Pogrzebany | Chrystus Zmartwychwstały

Serwisy archiwalne: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

Copyright © 2013 Liturgia.pl. Redaktorzy: Małgorzata Gadomska, Michał Koza, Łukasz Serwiński, współpraca Michał Wsiołkowski. Layout: Sylwester Witkowski.
Wydawca serwisu: Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, ul. Dominikańska 3/11, Kraków.