Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi (1 Kor 15, 3-8).
Chrystus Umęczony  |  Chrystus Pogrzebany  |  Chrystus Zmartwychwstały

Zobacz ten artykuł na Liturgia.pl »

Wielka jest pokora Chrystusa

Nasz Zbawiciel zostawił nam dwa przykłady: jeden pokory, drugi czystości. Przykład pokory dał nam wówczas, kiedy umywał uczniom nogi. Mówił: „Jeśli Ja, Pan i Nauczyciel wasz, umyłem nogi wasze i wy powinniście jeden drugiemu nogi umywać”. Przykład czystości dał, kiedy rozporządzał Swoim Ciałem, o czym mówił: „To czyńcie na moją pamiątkę”.

Fragmenty kazania Peregryna z Opola na Wielki Piątek pochodzą ze zbioru kazań Sermones de tempore et de sanctis.

Peregryn z Opola - śląski dominikanin, kaznodzieja z przełomu XIII/XIV, spowiednik księcia Władysława. Najbardziej znany jako kaznodzieja. Jego kazania De temporeDe sanctis, napisane w języku łacińskim, były w tamtym czasie popularne w wielu krajach Europy.


Posłuchaj nagrania (czyta Michał Koza)

W wersji audio przedstawiamy także kazanie Peregryna na Niedzielę Palmową i Wielki Piątek. Lektorami są członkowie zespołu Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny i Liturgia.pl. Dzisiejsze kazanie czytał Michał Koza (redaktor Liturgia.pl).

Skomentuj ten artykuł na Liturgia.pl »

Powrót na stronę główną


Jeśli chcesz otrzymywać co tydzień aktualności serwisu Liturgia.pl,
wystarczy, że zostawisz nam swoje imię i maila:


    Serwis 2013: Chrystus Umęczony | Chrystus Pogrzebany | Chrystus Zmartwychwstały

Serwisy archiwalne: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

Copyright © 2013 Liturgia.pl. Redaktorzy: Małgorzata Gadomska, Michał Koza, Łukasz Serwiński, współpraca Michał Wsiołkowski. Layout: Sylwester Witkowski.
Wydawca serwisu: Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, ul. Dominikańska 3/11, Kraków.