Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi (1 Kor 15, 3-8).
Chrystus Umęczony  |  Chrystus Pogrzebany  |  Chrystus Zmartwychwstały

Zobacz ten artykuł na Liturgia.pl »

Propozycje modlitw wiernych

Uwaga: w serwisie Liturgia.pl znajdziesz propozycje modlitw wiernych na niedziele i uroczystości w ciągu całego roku liturgicznego. Na dole tej strony możesz podać swój adres e-mail, aby otrzymywać powiadomienia o nowych propozycjach modlitw wiernych!

Zobacz inne propozycje


Zobacz ten artykuł na Liturgia.pl »

Propozycja modlitwy wiernych na Mszę Wieczerzy Pańskiej (z 28 marca 2013).

Z ufnością skierujmy do Wszechmogącego Boga pokorne prośby.

 1. Módlmy się za wszystkich kapłanów, aby nieustannie z gorliwością podejmowali Chrystusowe wezwanie do głoszenia Dobrej Nowiny.
 2. Módlmy się za posługujących przy ołtarzu, aby potrafili całe swoje życie czynić służbą.
 3. Módlmy się za niewierzących, aby w Ciele i Krwi Chrystusa odnaleźli Źródło Prawdy.
 4. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby odkrywali swój szczególny udział w męce Chrystusa i z niego czerpali siłę.
 5. Módlmy się za zmarłych bliskich naszym sercom (w tym za N.), aby dzięki Pokarmowi wiecznemu dostąpili chwały nieba.
 6. Módlmy się za naszą wspólnotę parafialną, aby Chrystusowe przykazanie miłości było regułą życia każdego z nas.

Miłosierny Ojcze, wejrzyj na pokorną modlitwę swego ludu i przemieniaj nasze serca, abyśmy pragnęli tylko tego, co jest miłe Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zobacz czytania na tę liturgięZobacz ten artykuł na Liturgia.pl »

Propozycja modlitwy wiernych na Wigilię Paschalną (z 7.04.2012).

W pokoju złóżmy nasze prośby Miłosiernemu Ojcu.

 1. Módlmy się za biskupów i kapłanów,
  aby nigdy nie ustawali w służbie
  na drodze ku Jedynej Światłości.
  Ciebie prosimy...

 2. Módlmy się o jedność chrześcijan,
  aby przezwyciężyli podziały
  i mogli razem uwielbiać Boga.
  Ciebie prosimy...

 3. Módlmy się za naszą ojczyznę,
  aby wszyscy nią rządzący,
  zawsze dbali o pokój i sprawiedliwość.
  Ciebie prosimy...

 4. Módlmy się za chorych i cierpiących,
  aby w Światłości Chrystusa
  odnajdywali swą siłę.
  Ciebie prosimy...

 5. Módlmy się za wszystkich, którzy od nas odeszli,
  a szczególnie za N.
  aby ujrzeli światło wieczne.
  Ciebie prosimy...

 6. Módlmy się za nas samych,
  aby Tajemnica Zmartwychwstania
  przemieniła nasze serca i życie.
  Ciebie prosimy...

Wszechmogący Boże, Ty wiesz najlepiej czego nam potrzeba. Wysłuchaj modlitwy swojego ludu i spełnij je zgodnie ze swoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. (mw)

Zobacz czytania na tę liturgięZobacz ten artykuł na Liturgia.pl »

Propozycja modlitwy wiernych na Niedzielę Zmartwychwstania (z 9.04.2012).

W pokoju złóżmy nasze prośby Miłosiernemu Ojcu.

 1. Módlmy się za Kościół święty, aby wiernie służył prawdzie, potrafiąc też stanąć w prawdzie o sobie samym.
 2. Módlmy się za nowo ochrzczonych, aby przez całe życie w Sakramentach odnajdywali Pana, który ich wybrał i uczynił swoimi dziećmi.
 3. Módlmy się za szczególnie powołanych do głoszenia Dobrej Nowiny: biskupów, kapłanów, misjonarzy i katechetów, aby źródło ich spotkania brało się ze spotkania ze Zmartwychwstałym.
 4. Módlmy się rządzących, aby zawsze kierowali się uczciwością i prawdziwą troską o powierzone im społeczeństwo.
 5. Módlmy się za potrzebujących i cierpiących, aby nie brakowało ludzi gotowych nieść im pomoc.
 6. Módlmy się za zmarłych (w tym za śp. N.), aby Zmartwychwstały Pan przyjął ich do swojego królestwa.
 7. Módlmy się za nas samych, abyśmy naprawdę doświadczyli wielkanocnej radości, płynącej z pustego grobu.

Wszechmogący Boże, Ty wiesz najlepiej czego nam potrzeba. Wysłuchaj modlitwy swojego ludu i spełnij je zgodnie ze swoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. (mw)

Zobacz czytania na tę liturgięZobacz ten artykuł na Liturgia.pl »

Propozycja modlitwy wiernych na Poniedziałek Wielkanocny (z 1.04.2013).

Napełnieni radością ze spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym zanieśmy z ufnością naszą modlitwę przed Boży Majestat.

 1. Módlmy się za Kościół święty, aby nieustannie głosił całemu światu tajemnicę życia, śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa Pana.
 2. Módlmy się za Ojca świętego Franciszka, aby mógł otworzyć Chrystusowi granice wszystkich państw i narodów.
 3. Módlmy się za nowo ochrzczonych, aby przez całe życie byli wiernymi na¬śladowcami Jezusa.
 4. Módlmy się za naszych zmarłych (a w szczególności zmarłego N.), aby dostąpili łaski życia wiecznego.
 5. Módlmy się za nas tu obecnych – niech wiara w Chrystusa zmartwychwstałego będzie naszym umocnieniem i nadzieją.

Panie nasz, Boże, przez Zmartwychwstanie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, napełniasz nas nową radością, udziel nam łask o które pokornie prosimy w tym świętym czasie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

opr. Michał Fausek-Kaczanowski, DDL Kraków

Zobacz czytania na ten dzieńJeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych modlitwach wiernych,
wystarczy, że zostawisz nam swoje imię i maila:


    


Skomentuj ten artykuł na Liturgia.pl »

Powrót na stronę główną


Serwis 2013: Chrystus Umęczony | Chrystus Pogrzebany | Chrystus Zmartwychwstały

Serwisy archiwalne: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

Copyright © 2013 Liturgia.pl. Redaktorzy: Małgorzata Gadomska, Michał Koza, Łukasz Serwiński, współpraca Michał Wsiołkowski. Layout: Sylwester Witkowski.
Wydawca serwisu: Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, ul. Dominikańska 3/11, Kraków.