Trwa nabór do Wrocławskiego Liturgicznego Studium Wokalnego

Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników śpiewu i liturgii – zarówno amatorów, jak i osoby wykształcone muzycznie – do podjęcia nauki w dwuletnim studium działającym przy klasztorze oo. Franciszkanów we Wrocławiu.

Rekrutacja trwa do 15 października, a przesłuchania odbędą się 20 października.

Zajęcia odbywają się w czasie roku akademickiego od października do czerwca, raz na 2 tygodnie, w soboty. Program nauczania obejmuje m.in. emisję głosu, psychologię śpiewu, podstawy dyrygentury chóralnej, metodykę pracy z zespołem wokalnym, zasady muzyki, kształcenie słuchu, czytanie nut głosem, chorał gregoriański, teologię liturgii. Absolwenci studium potrafią więc śpiewać świadomie i swobodnie, czytać zapis nutowy, dyrygować zespołem śpiewaczym, animować śpiew i muzykę w Kościele wg zasad i wymogów przepisów liturgicznych.

W trakcie roku akademickiego w ramach zajęć WLSW odbywają się również warsztaty muzyczno-liturgiczne, rekolekcje i wykłady gościnne, w których słuchacze Studium uczestniczą na specjalnych zasadach. Wymienione projekty realizowane są we współpracy ze znanymi i cenionymi w Polsce i zagranicą muzykami, kompozytorami, chórmistrzami i teologami.
Warunkiem przyjęcia na WLSW jest posiadanie słuchu i wrażliwości muzycznej oraz chęć rozwijania swojego talentu muzycznego (nie jest wymagane ukończenie szkoły muzycznej).

Więcej informacji oraz zapisy na stronie www.wlsw.pl, kontakt: biuro@wlsw.pl.

Zobacz także