Trwają zapisy na Szkołę Zimową Tertio Millennio

Szkoły Zimowe to rodzaj unikalnego seminarium wyjazdowego, organizowanego corocznie przez Instytut Tertio Millennio dla studentów i doktorantów z całego kraju. Wykłady, zajęcia warsztatowe i dyskusje pozwalają na aktywną naukę oraz konfrontację swoich poglądów.

Szkoła Zimowa to unikalne seminarium wyjazdowe poświęcone aktualnym wydarzeniom religijnym, kulturalnym i politycznym rozważanym w kontekście katolickiej nauki społecznej. Poprzez swoją formułę, na którą składają się wykłady, zajęcia warsztatowe i dyskusje, Szkoła stała się swoistą płaszczyzną konfrontacji poglądów i zdobywania wiedzy.

Ideą Szkoły Zimowej jest przybliżenie studentom oraz doktorantom katolickiej nauki społecznej, dbanie o rozwój świadomości obywatelskiej wśród młodzieży oraz rozwijanie debaty nad ważnymi problemami społecznymi, politycznymi, kulturalnymi, naukowymi i religijnymi. W jej trakcie uczestnicy będą mieli także możliwość podniesienia swych kompetencji w zakresie sztuki argumentacji i retoryki. Organizatorzy chcą dotrzeć do szerokiego grona młodych ludzi, którzy będą mieli wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego opartego na wartościach.

– Od czasu zorganizowania pierwszej edycji w 1993 roku, możemy poszczycić się liczbą ponad tysiąca absolwentów – mówi Monika Uszko z ITM. – W dotychczasowych edycjach, jako wykładowcy, brali udział m.in. prof. Władysław Bartoszewski, prof. Jerzy Stuhr, prof. Ryszard Legutko, Bronisław Komorowski, dr Jarosław Gowin, Jan Krzysztof Bielecki, Jerzy Sosnowski, dr Stanisław Kluza, prof. Antoni Dudek, ks. bp dr hab. Grzegorz Ryś – wylicza.

Tegoroczne Szkoły Zimowe odbędą się w następujących terminach: 9–13.02.2013 (dla studentów roczników 1–3)
 oraz 13–17.02.2013 (dla magistrantów i doktorantów)
 w Wadowicach. Udział potwierdzili m.in. o. Maciej Zięba i Ryszard Petru.

Aplikacja odbywa się drogą internetową. Możliwość przesyłania zgłoszeń rozpoczyna się we środę 2 stycznia 2013 i upływa we środę 23 stycznia 2013 roku o północy.

mw, mu

Zobacz także