Ukazała się publikacja o. Cassiana Folsoma po rekolekcjach Mysterium fascinans

Na początku listopada nakładem Wydawnictwa Tyniec przy współpracy Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego ukazała się książka „Człowiek współczesny a liturgia. Diagnoza, skutki i leczenie choroby toczącej liturgię rzymską”, zbierająca wypowiedzi o. Cassiana Folsoma wydane po raz pierwszy w języku polskim.

Zasadniczą jej treścią są prelekcje o. Folsoma z X edycji rekolekcji liturgicznych Mysterium fascinans, które we wrześniu 2017 roku zorganizował Dominikański Ośrodek Liturgiczny pod hasłem „Duch liturgii”. Wypowiedzi tych można było dotychczas posłuchać na wydanym wcześniej audiobooku. Rekolekcyjne referaty uzupełniono innymi tekstami o. Folsoma, które nie były dotychczas publikowane w języku polskim.

„Ta książka nie jest dedykowana tylko rekolekcjom Mysterium fascinans, choć zrodziła się z tych rekolekcji” – pisze we wstępie ks. Krzysztof Porosło, inicjator rekolekcji. – „Kiedy dokonywaliśmy wszystkich podsumowań i przygotowywaliśmy się do świętowania tego naszego małego jubileuszu, stało się dla nas jasne, że gościem specjalnym dziesiątej edycji musi być amerykański benedyktyn o. Cassian Folsom, założyciel i były przeor klasztoru w Nursji. Ojciec Folsom w swojej osobie, w swoim życiu oraz w swoim rozumieniu i celebrowaniu liturgii streszcza i zarazem pogłębia wszystko, co w rekolekcjach Mysterium fascinans od początku było dla nas najważniejsze. Swoimi trzema konferencjami, które ułożyły się w spójną całość, oraz przede wszystkim swoją ars celebrandi przekonał wszystkich uczestników rekolekcji, że nasza intuicji nie była błędna. Dobitnym wyrazem tego były świadectwa uczestników, które do nas później docierały”.

Na czym polega problem? Odpowiedź obraca się wokół wyrażeń „człowiek współczesny” i „epoka współczesna”. Wydaje się, że istnieje założenie, według którego człowiek współczesny ma potrzebę liturgii uwspółcześnionej, potrzebę radykalnie różną od potrzeb ludzi poprzednich epok, na którą starożytne formy liturgiczne nie potrafią odpowiedzieć. W rzeczy samej, reformy posoborowe próbowały dostosować starożytną liturgię do człowieka współczesnego (pytanie o dostosowanie człowieka współczesnego do liturgii starożytnej – jak się wydaje – nie zostało postawione). Czy jednak człowiek naszych czasów jest tak odmienny od swoich przodków? Jeśli chodzi o jego uwarunkowanie kulturowe moja odpowiedź brzmi: tak, jest bardzo odmienny. Jeśli chodzi o jego istotę, moja odpowiedź brzmi: nie; natura ludzka jest zawsze ta sama. Spróbujmy zatem pogłębić pytanie o człowieka współczesnego oraz o jego epokę (fragm. książki).

Cassian Folsom OSB – mnich z amerykańskiego archiopactwa św. Meinrada i wykładowca liturgiki na Anselmianum, założył w Rzymie benedyktyńską wspólnotę Matki Bożej Sedes Sapientiae, zatwierdzoną przez Stolicę Apostolską w 1999 roku. 2 grudnia 2000 roku mnisi amerykańskiego pochodzenia przybyli do Nursji na zaproszenie arcybiskupa Spoleto-Nursji Riccardo Fontany.

Książkę można zamówić w sklepie internetowym. Wszelkich informacji związanych z zamówieniami udziela sklep Liturgia.pl pod adresem e-mail sklep@liturgia.pl oraz numerem tel. 12 44 66 770 (poniedziałek-piątek 8:30-18:00, sobota 11-15) i sklep w krużgankach krakowskiego Klasztoru oo. Dominikanów (ul. Stolarska 12, poniedziałek-piątek 11-18, sobota 11-15).

mw

Zobacz także