Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP obchodzimy w niedzielę

Mimo że w tym roku 8 grudnia przypada w niedzielę, będzie wówczas obchodzona uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Episkopat Polski dostał na to zgodę Stolicy Apostolskiej.

Kiedy w kalendarzu liturgicznym uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP wypada w niedzielę, zgodnie z przepisami liturgicznymi obchody tej uroczystości powinny być przesunięte na pierwszy dzień wolny. W bieżącym roku wypada właśnie zbieżność II Niedzieli Adwentu z uroczystością, która powinna być przeniesiona na poniedziałek 9 grudnia 2013 r.

Episkopat Polski zwrócił się jednak do Stolicy Apostolskiej z prośbą, by dla dobra duchowego wiernych świętować uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w niedzielę. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zezwoliła na to, zalecając jednocześnie, by nie pomniejszyć znaczenia niedzieli okresu Adwentu. Ma się to wyrazić m.in. poprzez zachowanie drugiego czytania z II Niedzieli Adwentu i nawiązania do trwającego okresu liturgicznego w homilii.

Jak zaznacza bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Stolica Apostolska zezwoliła, by za każdym razem, gdy zachodzi zbieżność uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP i niedzieli Adwentu to Konferencja Episkopatu Polski podjęła decyzję o obchodzeniu uroczystości w niedzielę.

http://www.youtube.com/watch?v=7Bw3-VfF1rg|image=http://i1.ytimg.com/vi/7Bw3-VfF1rg/1.jpg

inf. episkopat.pl

Zobacz także