V niedziela Wielkiego Postu: miłosierny Odkupiciel

Gdy nadejdzie dzień świętej Paschy, będziemy śpiewać o błogosławionej Nocy, świętej Nocy, w którą Chrystus jako zwycięzca wyszedł z Otchłani, z krainy umarłych. Śpiewamy dziś psalm 130[129], który przedstawia grzesznika pogrążonego w otchłani, z której wyzwala go Pan, miłosierny Odkupiciel.

Dziś także czytamy Ewangelię o wskrzeszeniu Łazarza, o jego powrocie z krainy śmierci i wyjściu z grobu. Ten znak Jezusa zapowiada Jego własne Zmartwychwstanie, różne od Łazarzowego, bo niebędące powrotem do poprzedniego, ziemskiego życia, ale wejściem w życie nowe i całkowicie inne. Wychodzący z grobu Łazarz przypomina też o tajemnicy chrztu, który jest przejściem przez śmierć, śmierć dla grzechu. Umrzeć dla grzechu, aby żyć dla Boga – pisze św. Paweł (Rz 6:11).

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On jako prawdziwy człowiek opłakiwał swojego przyjaciela Łazarza, a jako Bóg i Władca życia wskrzesił go z grobu. On ukazuje miłosierdzie wszystkim ludziom i przez wielkanocne sakramenty prowadzi nas do nowego życia.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Marcin L. Morawski

Marcin L. Morawski na Liturgia.pl

Filolog (ale nie lingwista) o mentalności Anglosasa z czasów Bedy. Szczególnie bliska jest mu teologia Wielkiej Soboty. Miłośnik Tolkiena, angielskiej herbaty, Loreeny McKennitt i psów wszelkich ras. Uczy greki, łaciny i gockiego. Czasami coś tłumaczy, zdarza mu się i wiersz napisać. Interesuje się greką biblijną oraz średniowieczną literaturą łacińską i angielską. Członek International Society of Anglo-Saxonists, Henry Bradshaw Society.