W poniedziałek 19 kwietnia kolejne seminarium z cyklu „Konsekrować świat”

Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny zaprasza na kolejne spotkanie z myślą wybitnego teologa liturgii D. Fagerberga poprzez seminarium wokół jego kolejnej książki, które w formule online poprowadzi prezes Fundacji, o. Łukasz Miśko OP.

Liturgia, która wychodzi poza kościelną kruchtę – tak na celebrację chrześcijańskich misteriów patrzy David Fagerberg, profesor teologii na Uniwersytecie Notre Dame w Stanach Zjednoczonych. Jego wczesna książka „Theologia Prima: czym jest teologia liturgiczna?”, została wydana po polsku kilka lat temu w naszej serii Źródło i szczyt.

Consecrating the World. On Mundane Liturgical Theology” (kliknij, aby zamówić w języku angielskim) to książka niezwykle świeża i szeroka w swej wizji. Wychodząc od pojęcia „konsekracji świata”, zaczerpniętego od św. Pawła VI, Fagerberg pokazuje, jak dobrze uformowana liturgiczna duchowość może ukształtować w nas taki sposób życia w świeckiej codzienności, żeby każdy jej element był celebrowany w jedności z ofiarniczym kierunkiem Eucharystii.

Książka, którą Fundacja chce wspólnie dyskutować, jest pozycją samodzielną, acz w jakimś sensie dopowiadającą do idei przedstawionej w jej poprzedniczce, „On Liturgical Asceticism” (2013). Tezą obydwu pozycji – swoistego dyptyku – jest twierdzenie, że liturgiczny ascetyzm jest warunkiem liturgicznego kosmosu. Ascetyzm liturgiczny uzdalnia człowieka do liturgii. Wstępny, negatywny ascetyzm służy tylko do zmycia brudu, obudzenia lunatyka, do odkurzenia monety noszącej obraz króla, tak by imago Dei (obraz Boga w nas) mógł znów trwać nienaruszony; by wreszcie w pokoju i harmonii móc ofiarować Bogu święte dary, co było najwyższym, jakby kapłańskim powołaniem Adama i Ewy. Gdzie dokonuje się to ofiarnicze poświęcanie? Zarówno w sacrum, jak i w profanum. W tym pierwszym poprzez widzialne znaki liturgii, w tym drugim poprzez consecratio mundi. Liturgia, tak sakramentalna, jak i nasza osobista, „w świecie”, są złączone ze sobą jak nitki w tkanej szacie.

Wprawdzie książka Davida Fagerberga nie doczekała się jeszcze polskiego tłumaczenia, ale znajomość języka angielskiego nie będzie wymagana do udziału w seminarium. Podczas pięciu 90-minutowych spotkań o. Łukasz przybliży kluczowe koncepcje książki wraz z przetłumaczonymi przez siebie fragmentami. Wspólna lektura będzie też okazją do dyskusji nie tylko nad samym tekstem, ale również nad doświadczeniem uczestników w przestrzeni uświęcania świata na sposób liturgiczny.

Aby wziąć udział w seminarium, konieczna jest wcześniejsza rejestracja na stronie projektu.

ds


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także