Warszawa: Msza św. ze śpiewem gregoriańskim w święto nawrócenia św. Pawła

W piątek 25 stycznia w kościele oo. Dominikanów na Warszawskim Służewie celebrowana będzie o godz. 19.30 Msza święta ze śpiewem gregoriańskim. Poprowadzi go Schola Kantorów św. Jana Chrzciciela, której celem jest odkrycie bogactwa własnych form muzycznych Kościoła zachodniego i modlitwa nimi w odnowionej liturgii.

W ten dzień Kościół wspomina dzień, w którym św. Paweł otrzymał od Pana łaskę nawrócenia i został posłany by głosić narodom prawdę o Zmartwychwstałym, którego spotkał pod Damaszkiem. Liturgia ukazuje nam, że ten który pisze: „Wiem, komu uwierzyłem, i jestem pewien, że sprawiedliwy Sędzia ma moc zachować powierzone mi dobro aż do dnia ostatecznego” (Antyfona na wejście) staje się w tym dniu „naczyniem wybranym, który zasłużył by posiąść miejsce na dwunastym tronie” (werset do Alleluja). 

Poszczególne części wykonywane będą według ksiąg muzycznych zwyczajnej formy rytu rzymskiego: Porządku Śpiewów Mszalnych (Ordo Cantus Missae) oraz Graduału Zwykłego (Graduale Simplex). Podczas celebracji śpiewane są zwykle zarówno części przeznaczone dla zespołu śpiewaków (takie jak np. Introit czy Alleluia) jak i takie, które umożliwiają całemu zgromadzeniu włączenie się w śpiew (antyfony proste oraz psalm responsoryjny z Graduale Simplex).

Msza celebrowana będzie w formie zwyczajnej, w języku polskim. Teksty i tłumaczenia części wykonywanych po łacinie będą dostępne dla wiernych.

Celebracje ze śpiewem gregoriańskim odbywają się będą średnio raz w miesiącu, zwykle w przypadające w ciągu tygodnia ważniejsze obchody liturgiczne.

mw

Zobacz także