Warszawa: Msze św. roratnie ze śpiewem gregoriańskim

W piątki okresu Adwentu: 7, 14 i 21 grudnia Msze święte roratnie o godz. 6.00 w kościele oo. Dominikanów na Warszawskim Służewie celebrowane będą ze śpiewem gregoriańskim. Śpiew prowadzi Schola Kantorów św. Jana Chrzciciela.

W okresie Adwentu, celebrując msze przed świtem, Kościół pragnie czuwać wraz Maryją, kontemplując tajemnicę Zwiastowania. W antyfonie na wejście tej mszy słyszymy wołanie opuszczonego ludu o to by „ziemia się otwarła i zrodziła Zbawiciela” (Iż 45,8). Śpiew między czytaniami, będący fragmentem Psalmu 25, woła do wszystkich odwiecznych bram i zamkniętych wrót, by otwarły swe podwoje przed nadchodzącym Królem Chwały, tym który godzien jest wstąpić na górę Pana – gdyż ręce jego nieskalane, a serce czyste. W antyfonie na przygotowanie darów liturgia prowadzi nas do kontemplacji pozdrowienia anielskiego, a w antyfonie na komunię (Ps 85) do dziękczynienia za wcielenie Słowa, które stałe się łaską i błogosławieństwem dla ziemi Pana.

Śpiew prowadzić będzie Schola Kantorów św. Jana Chrzciciela, której celem jest odkrycie bogactwa własnych form muzycznych Kościoła zachodniego i modlitwa nimi w odnowionej liturgii. Poszczególne części wykonywane będą według ksiąg muzycznych zwyczajnej formy rytu rzymskiego: Porządku Śpiewów Mszalnych (Ordo Cantus Missae) oraz Graduału Zwykłego (Graduale Simplex). Podczas celebracji śpiewane są zwykle zarówno części przeznaczone dla zespołu śpiewaków (takie jak np. responsorium gradualne) jak i takie, które umożliwiają całemu zgromadzeniu włączenie się w śpiew (antyfony proste z Graduale Simplex).

Msza celebrowana będzie w formie zwyczajnej, w języku polskim.  Wszystkie osoby pragnące zapoznać się ze śpiewami przed liturgią, mogą do pobrać broszurę zawierającą teksty, nuty i tłumaczenia śpiewów. Broszurę można pobrać tu: https://bit.ly/2U6dPhu

Celebracje ze śpiewem gregoriańskim odbywają się  średnio raz w miesiącu, zwykle w przypadające w ciągu tygodnia ważniejsze obchody liturgiczne.

mw

Zobacz także