Warszawa, Wrocław: Kolejne spotkania z chorałem sarmackim

Znane są już terminy pierwszych tegorocznych spotkań z Chorałem sarmackim – Castrum doloris: 7 czerwca w Warszawie i 8 czerwca we Wrocławiu.

Piątek 7 czerwca, godz. 18:00, Podziemie Kamedulskie na Bielanach w Warszawie.

Sobota 8 czerwca, godz. 11:00, siedziba Stowarzyszenia, pl. Biskupa Nankiera 17 we Wrocławiu.

Celem warsztatów jest przygotowanie koncertu „Castrum doloris – sarmackie zwyczaje pogrzebowe”, które odbędą się najprawdopodobniej w pierwszym tygodniu listopada br. Najpierw we Wrocławiu, następnie w Warszawie. Program koncertowy będzie zawierał muzykę pogrzebową według XVII–wiecznych ksiąg piotrkowskich oraz wielogłosowe polskie antyfony i responsoria żałobne.

Przed wakacjami odbędzie się jeszcze jedno spotkanie (zarówno w Warszawie, jak i we Wrocławiu), najprawdopodobniej w ostatnim tygodniu czerwca. Następne spotkania będą odbywały się w cyklu dwutygodniowym lub częściej we wrześniu i październiku.

Warunkiem udziału w zajęciach jest wpłata kwoty 75 zł tytułem „uczestnictwa w warsztatach Castrum doloris” na konto Stowarzyszenia: BZ WBK nr 63 1090 2398 0000 0001 0209 3276. W ramach tej opłaty dostarczona zostanie partytura muzyczna oraz inne materiały merytoryczne.

Zgłoszenia i zapytania proszę wysyłać na adres: schola@ssgs.pl. Szczegóły na stronie www.ssgs.pl.

Zobacz także