Watykan: Nowy mistrz papieskich ceremonii liturgicznych – ks. Diego Giovanni Ravelli

Franciszek mianował nowego mistrza ceremonii papieskich, powierzając mu jednocześnie odpowiedzialność za papieski chór muzyczny. Został nim ks. Diego Giovanni Ravelli, dotychczasowy szef biura Urzędu Dobroczynności Apostolskiej.

Jest on Włochem, absolwentem Papieskiego Instytutu Liturgicznego św. Anzelma. Od 2006 r. należy do grona papieskich ceremoniarzy. Od ośmiu lat pracuje u boku papieskiego jałmużnika kard. Konrada Krajewskiego. Ks. Ravelli zastąpi ks. Guida Mariniego, którego Franciszek mianował biskupem Tortony.

https://twitter.com/vaticannews_fr/status/1447508787179540485

Ks. Diego Giovanni Ravelli urodził się 1 listopada 1965 r. w Lazzate. Wyświęcony na kapłana Stowarzyszenia Kapłanów Jezusa Ukrzyżowanego w 1991 r., a następnie został inkardynowany do diecezji Velletri-Segni. W 2000 r. otrzymał dyplom z metodyki pedagogicznej na Wydziale Nauk o Wychowaniu Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie, a w 2010 r. doktorat z liturgii świętej w Papieskim Instytucie Liturgicznym Ateneum św. Anzelma (licencjat pt. „«Dicit Dóminus Simóni Petro: Ego rogávi pro te, tu confírma fratres tuos». La solennità della Cattedra di san Pietro nella storia e nel formulario della Messa della Basilica Papale Vaticana” oraz doktorat pt. „La festa liturgica della Cattedra di san Pietro nella Chiesa occidentale. Dalle origini all’editio typica tertia del Missale Romanum”).

Od 2013 roku do chwili obecnej pełni funkcję Szefa Urzędu Miłosierdzia Apostolskiego. Po współpracy z Urzędem Papieskich Celebracji Liturgicznych jako asystent, w 2006 roku został mianowany ceremoniarzem papieskim.

W dniu dzisiejszym także ks. Cristiano Antonietti, posługujący w Sekcji Spraw Ogólnych Sekretariatu Stanu, został mianowany ceremoniarzem papieskim.

mw

Zobacz także