Watykan: Nowy urząd ds. architektury i sztuki sakralnej

Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego, kardynał Antonio Canizares Llovera, opowiedział portalowi Vatican Insider o zmianach wewnątrz kongregacji oraz o nowoutworzonym urzędzie ds. muzyki i sztuki sakralnej.

Antonio Cañizares Llovera

„Tak, od 1 grudnia funkcjonuje w Kongregacji nowa Komisja do Spraw Sztuki i Muzyki Liturgicznej. Tak naprawdę, jej głównym zadaniem będzie wprowadzenie w życie rozdziałów 6 i 7 Konstytucji <<Sacrosanctum Concilium>>. To niezbędny krok prowadzący do właściwego wypełnienia potrzeb liturgii w tych dwóch obszarach: muzyki i architektury sakralnej. Nie każdy rodzaj muzycznej czy artystycznej ekspresji koresponduje z naturą liturgii, która posiada własne przepisy chroniące ją od zniekształceń. Muzyka i sztuka są fundamentem wprowadzania w życie reformy liturgii w myśl postanowień Soboru Watykańskiego II oraz dbałości o odkrywanie piękna, tego czym jest liturgia sama w sobie. Dlatego właśnie jednym z priorytetów Kongregacji ds. Kultu Bożego jest troska o sztukę i muzykę sakralną, której wyrazem będzie zaproponowanie zgodnych z nauczaniem i Tradycją Kościoła wytycznych dla twórców, oraz wspieranie prawidłowych relacji z muzykami, architektami, malarzami, złotnikami itd. Wszystko to domaga się szczegółowej i wnikliwej refleksji – stąd pomysł utworzenia specjalnej, nowej komisji.”

Przeczytaj pełną treść wywiadu.

Zwierzchnikiem nowoutworzonego urzędu został o. Michał Jan (Michael John) Zielinski OSBOliv, opat klasztoru Matki Bożej z Guadalupe w Pecos w stanie Nowy Meksyk. O. Zieliński studiował duchowość monastyczną, polifonię gregoriańską i muzykę nowoczesną, historię oraz historię sztuki średniowiecznej i renesansowej. W 2007 roku Benedykt XVI mianował go wiceprzewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Kościelnych Dóbr Kultury i Papieskiej Komisji ds. Archeologii Sakralnej – funkcje te pełnił do czerwca 2012 roku.

Dziś (25 stycznia), na Uniwersytecie Europejskim w Rzymie odbyła się uroczysta inauguracja kolejnej edycji studiów magisterskich dla architektów i artystów tworzących na potrzeby liturgii świętej.

VI edycję „Master per architetti e artisti al servizio della Liturgia” otworzy kardynał Antonio Cañizares Llovera wraz z architektem, Paolo Portoghesim. Inicjatywa została objęta patronatem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Cykl zajęć będzie obejmował wykłady, seminaria naukowe, warsztaty oraz wycieczki z przewodnikiem do najbardziej znaczących dla sztuki sakralnej miejsc.

Ze względu na trwający Rok Wiary, „Master…” będzie miał za zadanie pomóc na nowo odkryć teologiczne i historyczne podstawy architektury i sztuki sakralnej.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także