Watykan: Rozpoczęło się konklawe, które wybierze 265. następcę św. Piotra

Przez ostatnie dni do konklawe przygotowywali się nie tylko kardynałowie, ale także 30 przedstawicieli watykańskiego personelu technicznego, którzy pracowali w Kaplicy Sykstyńskiej. Zainstalowane zostały m.in. dwa piece i komin na jej dachu. Znamy już przebieg uroczystego rozpoczęcia konklawe.

Kaplica Sykstyńska po przygotowaniach
Kaplica Sykstyńska po przygotowaniach / fot. news.va

Przez ostatnie dni do konklawe przygotowywali się nie tylko kardynałowie, ale także 30 przedstawicieli watykańskiego personelu technicznego, którzy pracowali w Kaplicy Sykstyńskiej. Zaraz przy wejściu, po lewej stronie postawiono dwa piece. W jednym spłoną karty do głosowania, drugi powiadomi świat o wyniku konklawe. Podniesiona została też o 50 cm podłoga kaplicy. Chodzi o wyrównanie poziomów w całym pomieszczeniu oraz o ochronę zabytkowej posadzki. W dwóch rzędach stanęło tam 12 stołów roboczych, a jeden dodatkowy będzie przeznaczony dla prezydium konklawe. Ponadto, pośrodku kaplicy ustawiony został stolik z ewangeliarzem, na który kardynałowie złożą przysięgę. Jako ostatni zostanie wniesiony tron Leona XIII, na którym zasiądzie nowo wybrany Papież.

http://www.youtube.com/watch?v=0F2DdrzjbvY|image=http://i1.ytimg.com/vi/0F2DdrzjbvY/1.jpg
Kaplica Sykstyńska przygotowana do konklawe / CTV

Kardynałowie uczestniczący w konklawe przeszli w procesji z Kaplicy Paulińskiej do Kaplicy Sykstyńskiej Pałacu Apostolskiego według porządku pierwszeństwa (precedencji). Decyduje o nim przynależność do jednego z trzech stopni: kardynałów biskupów, którym przydzielono jedną z diecezji podrzymskich lub będących kardynałami–patriarchami Kościołów wschodnich; kardynałów–prezbiterów, posiadających swój kościół tytularny w Rzymie; oraz kardynałów–diakonów, którzy mają przydzielony kościół stanowiący diakonię. O pierwszeństwie w obrębie poszczególnych grup kardynałów decyduje z kolei data włączenia do Kolegium Kardynalskiego. Porządek ten obowiązuje również w przydzielaniu kardynałom miejsc w Kaplicy Sykstyńskiej.

Ordo Rituum Conclavis / fot. news.va
Ordo Rituum Conclavis / fot. news.va

W procesji, która przy śpiewie Litanii do Wszystkich Świętych przeszła z Kaplicy Paulińskiej do Kaplicy Sykstyńskiej Pałacu Apostolskiego, obok 115 kardynałów–elektorów wzięli udział: kard. Prosper Grech OSA, który przeprowadzi drugie rozważanie dla kardynałów–elektorów, sekretarz konklawe, abp Lorenzo Baldisseri, wicekamerling, abp Pier Luigi Celata, audytor generalny Kamery Apostolskiej, bp Giuseppe Sciacca; Mistrz Papieskich Ceremonii Liturgicznych, ks. prał. Guido Marini, dwaj protonotariusze apostolscy de numero (pełniący funkcję notariuszy papieskich), dwóch członków Kolegium Prałatów Audytorów Roty Rzymskiej, dwaj członkowie Kolegium Prałatów Duchownych Kamery Apostolskiej, sekretarz przewodniczącego wyborowi kard. Giovanniego Battisty Re, Ceremoniarze Papiescy, a wśród nich kapłan archidiecezji łódzkiej, ks. prał. Konrad Krajewski oraz Chór Kaplicy Sykstyńskiej.

http://www.youtube.com/watch?v=r6x8MVB8XH0|image=http://i1.ytimg.com/vi/r6x8MVB8XH0/1.jpg
Na dachu Kaplicy Sykstyńskiej zainstalowano komin / CTV

Po przybyciu do Kaplicy Sykstyńskiej każdy z kardynałów–elektorów zajął swoje miejsce, wynikające z precedencji. Po zakończeniu Litanii do Wszystkich Świętych celebrans zaintonował hymn do Ducha Świętego – Veni Creator, po czym wszyscy kardynałowie razem, na następnie każdy z osobna złożyli przysięgę, zobowiązując się do zachowania przepisów Konstytucji Apostolskiej „Universi Dominici gregis”, w tym tajemnicy wyboru. Po złożeniu jej przez ostatniego w porządku, kard. Jamesa Michela Harveya, Mistrz Papieskich Ceremonii Liturgicznych, ks. prał. Guido Marini wydał polecenie „extra omnes”: wszyscy nie biorący udziału w konklawe musieli wówczas opuścić Kaplicę Sykstyńską. Pozostał tam tylko Mistrz Papieskich Ceremonii Liturgicznych i kard. Grech, który wtedy przeprowadził drugie rozważanie. Następnie kard. Grech i ks. prał. Marini także opuścili Kaplicę Sykstyńską, zaś kardynałowie–elektorzy, po odmówieniu modlitw wysłuchali słów kardynała Giovanniego Battisty Re, który zapytał, czy można przystąpić już do rozpoczęcia czynności związanych z wyborem.

http://www.youtube.com/watch?v=fhq2Eei46_0|image=http://i1.ytimg.com/vi/fhq2Eei46_0/1.jpg
Urny do głosowania gotowe na konklawe / CTV

Dostęp do miejsca wyboru 265. Następcy św. Piotra będą mieli tylko nieliczni pracownicy Stolicy Apostolskiej: Substytut Sekretariatu Stanu, abp Angelo Becciu; Sekretarz ds. Relacji Stolicy Apostolskiej z Państwami, abp Dominique Mamberti; Prefekt Domu Papieskiego, abp Georg Gänswein; zakonnicy i zakonnice pracujący w zakrystii papieskiej; kapłani, którym powierzono zadanie spowiedników na czas konklawe; Komendant Gwardii Szwajcarskiej, płk. Daniel Aring; a także osoby pomagające przy konklawe, upoważnione do obecności i dysponujące właściwym dokumentem.

Kardynał Jean-Louis Tauran, protodiakon Kolegium Kardynalskiego / fot. Reuters
Kardynał Jean-Louis Tauran, protodiakon Kolegium Kardynalskiego / fot. Reuters

Już dziś wiadomo także, że słynne słowa „Habemus papam”, obwieszczające światu wybór następcy Benedykta XVI, zostaną padną z ust kardynała Jeana–Louisa Taurana, który od 21 lutego 2011 sprawuje funkcję protodiakona Kolegium Kardynalskiego. Również on podczas mszy inaugurującej pontyfikat nałoży paliusz nowemu papieżowi. Ten 70–letni, urodzony w Bordeaux purpurat, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego to jedna z najwybitniejszych osobistości watykańskiej dyplomacji. W latach 1989–2003 był w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej najpierw podsekretarzem, a potem szefem watykańskiej dyplomacji. Od 2007 roku, z nominacji Benedykta XVI, Tauran kieruje Papieską Radą ds. Dialogu Międzyreligijnego.

opr. mw na podst. KAI

[slickr-flickr search=”sets” set=”72157632958005025″ type=”gallery” size=”large”

Zobacz także