Węgajty: Laboratorium Tradycji 2019 – warsztaty dziedzictwa kulturowego

W dniach od 10 do 15 sierpnia odbędą się w Węgajtach warsztaty dziedzictwa kulturowego (tradycja bizantyjska) – „Laboratorium Tradycji 2019” prowadzone przez Marcina Abijskiego i Johanna Wolfganga Niklausa. Organizacją warsztatów zajmuje się tradycyjnie Schola Węgajty i Grupa Agathos.

W tym roku, w części warsztatu od 11 do 14 sierpnia, uczestnicy będą pracować nad bizantyjskimi hymnami do Liturgii św. Jana Złotoustego w tłumaczeniu z oryginalnego greckiego języka na polski. Prowadzić warsztat będzie jedyny wykształcony w muzyce bizantyjskiej w Grecji prawosławny protopsalta i kantor w Polsce: Marcin Abijski.

W części warsztatu 10, 11 i 15 sierpnia, kontynuując pracę z poprzednich lat, organizatorzy warsztatów planują skupić się na przygotowaniu chorału gregoriańskiego na liturgię święta Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia) oraz śpiewów bizantyjskich, związanych z obrzędem poświęcenia ikon według wschodniego formularza. Melodie zaczerpnięte będą z tradycji gregoriańskiej, grecko-bizantyjskiej, jak również pojawią się przykłady śpiewów starocerkiewno-słowiańskich z Irmologionu Supraskiego.

Na zakończenie warsztatów odbędą się prezentacje: wystawa ikon i koncert z udziałem uczestników warsztatów. Prezentacje przybiorą formę święta miejsca – 14 sierpnia w sali Teatru Węgajty i 15 sierpnia w kościele parafialnym w Nowym Kawkowie na święto Wniebowzięcia NMP, znane jako święto Zaśnięcia Marii w tradycji prawosławnej, popularnie zwane u nas MB Zielnej.

Koszt uczestnictwa w warsztatach śpiewu, w tym komplet materiałów nutowych i tekstowych (bez kosztów zakwaterowania) wynosi  200 zł. Osobom przyjezdnym organizatorzy proponują noclegi i wyżywienie w okolicznych gospodarstwach agroturystycznych. Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: scholaw1@wp.pl do 30 czerwca, zaznaczając opcję noclegu. Zgłoszenia trzeba potwierdzić wpłaceniem zaliczki w wysokości 100 zł z dopiskiem na warsztaty śpiewu Laboratorium tradycji 2019 do 15 lipca 2019 na konto Stowarzyszenie Węgajty: nr 34 1020 3541 0000 5902 0088 9394.

Prowadzący i wykładowcy:

dr Marcin Abijski – z wyróżnieniem ukończył studia na wydziale Muzyki Bizantyjskiej Ateńskiego Konserwatorium Narodowego oraz na wydziale Teologii Społecznej Narodowego Uniwersytetu Ateńskiego. Doktor nauk teologicznych. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Muzykę bizantyjską zgłębiał pod okiem Georgiosa Chatzichronoglou – Archonta Hymnodosa Wielkiego Kościoła (Patriarchatu Konstantynopola) oraz ateńskiego protopsalty Konstantinosa Papachristodoulou. Jako muzykolog i kantor zajmuje się badaniem koneksji między muzyką bizantyjską a staroruską monodią, szczególnie w aspekcie praktyki liturgicznej. W roku 2008 założył Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza, z którym pracuje nad odtworzeniem praktyki wykonawczej XVI wiecznych melodii Monasteru Supraskiego i innych dawnych form śpiewu liturgicznego.

Jako ekspert zapraszany jest regularnie na św. Górę Athos, gdzie prowadzi zajęcia ze śpiewu bizantyjskiego dla hagioryckich mnichów. Kantor w Skicie św.św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich w Odrynkach – jedynej w Polsce prawosławnej pustelni. Jest autorem muzyki grecko-bizantyjskiej do polskiego „Akatystu do Przenajświętszej Bogarodzicy” pióra ks. Józefa Maja. W utworze tym po raz pierwszy spotkały się oryginalna muzyka bizantyjska oraz język polski. W roku 2016 skomponował muzykę bizantyjską do polskiego przekładu kondakionu św. Romana Melodosa „O nawróconej”.

Johann Wolfgang Niklaus jest aktorem, śpiewakiem, muzykiem, reżyserem i antropologiem. Urodzony w Monachium, wychowywał się w górach południowego Tyrolu, studiował na uniwersytecie Wiedeńskim teatrologie, aktorstwo, reżyserie, etnologie, antropologie i romanistyke, od ponad trzydziestu lat mieszka i pracuje w Polsce. Odbywał staże aktorskie i muzyczne między innymi z aktorami Jerzego Grotowskiego, z Marcelem Peresem i Lykourgosem Angelopoulosem, pracował w Teatrze Gardzienice. Jest współtwórcą Teatru Węgajty oraz współtwórcą i do dziś wieloletnim kierownikiem artystycznym Scholi Węgajty i reżyserem jej spektakli muzycznych. Wspólnie z zespołem wypracował unikalny i rozpoznawalny idiom wykonawczy i stylistyczny, oparty na archaicznych i tradycyjnych technikach warsztatu muzyczno-teatralnego.

Uczestnik lub organizator wielu wypraw artystycznych i kulturoznawczych do enklaw kulturowych w Polsce, Andaluzji, na Korsyce, Sardynii, na Bałkanach w Grecji, Macedonii, Serbii i Kosowie, w Alpach Szwajcarii, Austrii i Włoszech, w Francji, na Huculszczyźnie, do Połtawy, Rosji, Maroko, Mołdawii, Karpat i Transylwanii rumuńskiej. Autor tekstów publikowanych w czasopismach antropologicznych i kulturalnych. Jest również autorem, dyrektorem artystycznym i managerem ważnych projektów kulturowych.

Igor Wieremiejuk – mieszka i pracuje w Warszawie, pochodzi z Podlasia. Jest absolwentem Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim i Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi cykle wykładów monograficznych w Atelier Św. Eliasza, Pracowni ikon działającej w klasztorze Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich w Warszawie.

Bartosz Bremer (Grupa Agathos) – mieszka i pracuje w Konstancinie koło Warszawy, żonaty, 4 dzieci. Dyplom uzyskał w 1992 r. w Pracowni plakatu na Wydziale Grafiki Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ukończył kursy ikonopisania u o. Zygfryda Kota SJ w Krakowie w latach 2003-2006. Od tego czasu współtworzy pracownie ikony Grupa Agathos. Zajmuje się również malarstwem olejnym i temperowym, rysunkiem, projektowaniem graficznym i fotografiką.

Małgorzata Dżygadło-Niklaus (Schola Węgajty i Grupa Agathos) – mieszka i pracuje w Nowym Kawkowie na Warmii od ponad 30 lat. Jest współtwórcą i aktorką Teatru Wiejskiego Węgajty i wokalistką Scholi Węgajty; instruktorem teatralnym, scenografem spektakli Teatru i dramatów Scholi Wegajty. Od 15 lat zajmuje się praktycznie ikonografią bizantyjską. Pisania ikon uczyła się w Pracowni św. Łukasza w Krakowie u o. Zygfryda Kota; w Studium Ikonopisania w Bielsku Podlaskim, u siostry Kassiani w pracowni ikony klasztoru Evangelismos na greckiej wyspie Patmos oraz u matki Eleftherii w atelier ikony monasteru Varatec w Rumunii. Prowadzi Warmińską pracownię ikony w Nowym Kawkowie oraz warsztaty ikonopisania na Warmii. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom w pracowni prof. Józefa Szajny); ostatnio międzywydziałowe studia podyplomowe z Arteterapii w Gdańsku.

Ewa Grześkiewicz (Grupa Agathos) – mieszka i pracuje w Warszawie. Pisania ikon uczyła się w Pracowni św. Łukasza w Krakowie pod kierunkiem o. Zygfryda Kota. Umiejętności doskonaliła w Studium Chrześcijańskiego Wschodu działającym przy klasztorze oo. Dominikanów na warszawskim Służewiu, na warsztatach organizowanych przez Policealne Studium Ikonograficzne w Bielsku Podlaskim, na zajęciach z greckim ikonografem Theodorosem Papadopoulosem oraz podczas corocznych praktyk w prawosławnym monasterze Varatec w Rumunii. Ikona jest dla niej miejscem spotkania człowieka z Bogiem, Ducha z materią oraz szansą dla spotkania chrześcijaństwa wschodniego i zachodniego. Oprócz malarstwa zajmowała się terapią pedagogiczną. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej. Doświadczenie w nauczaniu owocuje podczas prowadzonych przez nią warsztatów pisania ikon; w Warszawie odbywają się Centrum Artystycznym Sztukarnia.

gdo

Zobacz także